nieuws

AXA wijzigt aov-tarieven

Archief

AXA voert een aantal wijzigingen door in zijn Unim arbeidsongeschiktheidsvzekering, waaronder een tariefsverlaging voor jonge medici.

De no-claimkorting, die voor een beperkte groep (ná het bereiken van de 55 jaar) van toepassing was, is vervangen door een “gunstiger” premiestelling voor jongeren onder de veertig jaar in de medische beroepen. “Daarmee genieten ze een direct premievoordeel”, aldus AXA.
Verder is er bij Unim nu één tariefgroep voor huisartsen. De eerder gehanteerde premieopslag van 25% voor huisartsen die niet werkzaam zijn in een dienstenstructuur en voor huisartsen in opleiding, is nu vervallen.
Voor tandartsen gaat de minimale risicotermijn van drie maanden naar één maand en de maximale eindleeftijd van 60 naar 65 jaar.
Het aantal van tien tariefklassen is teruggebracht naar zes: medische specialisten, huisartsen, ‘witte boorden’, technische beroepen/paramedici en verloskundigen/dierenartsen.

Reageer op dit artikel