nieuws

AXA vraagt machtiging van pensioenverzekerde

Archief

AXA Leven is als vijfde verzekeraar overgegaan op het vragen van een machtiging tot inzage in het medisch dossier van een pensioenverzekerde.

AXA Leven baarde in januari enig opzien door voor het Privé Pensioenfonds een wachttijd van liefst vijf jaar in te voeren voor de dekking van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Die wachttijd blijft onaangetast.
Wel verplicht AXA Leven zich nu tot het bewijzen van het feit dat het risico een gevolg is van een bij aanvang van de verzekering bestaande én bij verzekerde bekende ziekte. Om dat bewijs te leveren, vraagt AXA een machtiging tot inzage in het medisch dossier. De machtiging is vijf jaar geldig.
De machtigingsconstructie wordt eveneens gehanteerd door Hooge Huys, Generali, De Goudse en Zwolsche Algemene. Net als Hooge Huys en Zwolsche koppelt AXA Leven de clausule ‘geen inzage, geen uitkering’ aan de machtiging. Dit om te voorkomen dat de verzekeraar – bij weigering van de arts om mee te werken aan de inzage – bij de rechter inzage af moet dwingen.

Reageer op dit artikel