nieuws

AXA nu marktbreed in aov

Archief

AXA heeft de ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers’ gelanceerd. Rubriek A (eerstejaarsrisico) is een sommenverzekering: er wordt dus geen inkomenstoets toegepast. De verzekerden worden jaarlijks, vlak na de belastingaangifteperiode, benaderd voor aanpassing van de jaarrente. Hiermee is deze verzekering WFD-proof, aldus AXA.

De nieuwe aov betekent voor AXA een uitbreiding van het assortiment. De maatschappij voert namelijk al sinds jaar en dag de Unim-polis, maar deze aov is speciaal bedoeld voor hbo’ers en academici. De ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers’ biedt meer keuzemogelijkheden en is gericht op een bredere doelgroep.
Met de polis kan marktconform maximaal 80% worden verzekerd van het gemiddelde (voor starters: te verwachten) inkomen over de afgelopen drie jaar. Voor rubriek A (eerstejaarsrisico) wordt het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ gehanteerd. “Bijzonder is dat rubriek A een sommenverzekering is”, zegt Ruud Houtzager, manager Aov. Dit houdt in dat er geen inkomenscorrectie plaatsvindt en dat het verzekerde bedrag altijd wordt uitgekeerd, ook bij een lager of bij geen inkomen.”
Voor rubriek B geldt voor de beroepsklassen 1 en 2 eveneens standaard het criterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ (hetgeen niet blijkt uit het brochuremateriaal). Verzekerden in deze beroepsklassen kunnen, tegen een premiekorting van 10%, ook kiezen voor ‘passende arbeid’. Verzekerden in de beroepsgroepen 3, 4 en 5 kunnen voor rubriek B uitsluitend ‘passende arbeid’ verzekeren. Voor alle beroepsgroepen is het mogelijk uitsluitend rubriek B te verzekeren.
Houtzager noemt als onderscheidend element van deze polis de jaarlijkse ‘onderhoudsbeurt’. Verzekerden worden jaarlijks benaderd voor aanpassing van de verzekerde jaarrente. Is de aanpassing niet meer dan 10%, dan is geen medische waarborg nodig.
Keuzes
Wat betreft het verzekerde bedrag kan worden gekozen uit een gelijkblijvend bedrag, een stijgend bedrag (bij arbeidsongeschiktheid stijgt de uitkering jaarlijks met 3%) en een klimmend bedrag (premie en uitkering stijgen jaarlijks met 3%).
Ten aanzien van de eindleeftijd kan worden gekozen voor elke leeftijd tussen 55 en 65 jaar. Voor beroepsgroep 4 (er zijn vijf beroepsgroepen) geldt, afhankelijk van het beroep een maximum leeftijd van 60, 55 of 50 jaar. Voor beroepsgroep 5 is dit 55 of 50 jaar. Zoals gebruikelijk worden bepaalde zeer risicovolle beroepen (duikers, taxichauffeurs, circusartiesten, slopers, handelaren in lompen, en classificeerders) niet verzekerd.
Uitkering
De polis keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentages van 25%-35% geldt een uitkeringspercentage van 30%, bij 25%-45% is dit 40%, bij 45%-55% is dit 50%, bij 55%-65% is dit 60%, bij 65%-80% is dit 75%, en bij 80%-100% is dit 100%.
Er kan worden gekozen voor een hogere uitkeringsdrempel. Bij een drempel van 45% wordt een premiekorting gegeven van 5% op rubriek A en 10% op rubriek B. Bij 55% is dit 10% respectievelijk 17%, bij 65% is dit 12% respectievelijk 20%, en bij 80% is dit 15% respectievelijk 30%.
Wat betreft de wachttijd voor de uitkering kan voor rubriek A worden gekozen voor een eigen risico van 30, 90 of 180 dagen. Voor rubriek B heeft de verzekerde de keus uit 12 of 24 maanden.
@TKP Premie en provisie Bij de nieuwe AXA-aov kan worden gekozen uit twee premietarieven: een standaardtarief en een combitarief (jaarlijks stijgend tot een bepaalde leeftijd).
De regeling voor starterskorting ziet er als volgt uit: degenen die nog geen drie jaar ondernemer zijn, krijgen gedurende de eerste drie jaar een premiekorting van respectievelijk 20%, 15% en 10% op de basispremie.
Het intermediair kan voor zijn klant zelf zijn provisie bepalen. De provisie (20%) kan worden terugbracht tot maximaal 10%.
Premievoorbeeld:
Een 30-jarige ondernemer (beroepsklasse 2) met een inkomen van e 20.000. Hij verzekert voor rubriek A een bedrag van e 16.000 en voor rubriek B van e 16.000. Hij kiest voor beroepsarbeidsongeschiktheid A en B, voor een stijgend verzekerd bedrag, voor een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid, voor wachttijden van 90 dagen (rubriek A) en 12 maanden (rubriek B), en voor een eindleeftijd van 65 jaar. Zijn jaarpremie is e 1.816. Kiest deze ondernemer voor ‘passende arbeid’ dan is zijn premie e 1.486.

Reageer op dit artikel