nieuws

AXA loopt voorop met Bedrijven Pensioenfonds

Archief

Een combinatie van universal-life en unit-linked met een collectieve pensioenverzekering op basis van het beschikbare premiesysteem. Dat is het unieke concept van het nieuwste produkt van AXA-Leven: het Bedrijven Pensioenfonds.

Het Bedrijven Pensioenfonds is het collectieve vervolg van het individuele Privé Pensioenfonds. “De naam past in de produktlijn van AXA Leven. Maar het heeft ook iets prikkelends in zich”, bekent commercieel directeur Hans Croes, met een knipoog naar de pensioenfondsen.
De nieuwe collectieve pensioenverzekering van AXA Leven komt tegemoet aan de steeds sterker wordende vraag van werkgevers naar beschikbare premiesystemen en naar unit-linkedverzekeringen. Het hoofdprodukt is een kapitaalverzekering per werknemer, die op de pensioendatum moet worden besteed aan een pensioenprodukt. Elke werknemer laat zijn opgebouwde gelden naar eigen keuze beleggen en kiest zelf ook voor eventuele aanvullende verzekeringen.
Keuzemogelijkheden
Het kader van het Bedrijven Pensioenfonds wordt vastgesteld door de werkgever. AXA Leven heeft hiervoor een speciaal berekeningsprogramma opgesteld met zo’n 60.000 tabellen. Hiermee kan elk pensioensysteem en elke pensioentoezegging worden gesimuleerd.
Bij aanvang van de verzekering weet de werkgever vrijwel exact welke pensioentoezegging hij is aangegaan en hoeveel premie hij moet betalen. Die premie wordt gerelateerd aan een rendementsprognose. Eventuele meer-rendementen komen ten goede aan de werknemer.
Binnen dit collectieve kader kan de werknemer individuele keuzes maken. Welke verzekeringen, wel of geen partner- en/of wezenpensioen, al dan niet tussentijds bijstorten, welke beleggingsfondsen, enzovoort. Door het universal-lifekarakter van het AXA-produkt zijn individuele aanpassingen van de verzekering tijdens de looptijd mogelijk. Ook switchen van fonds is mogelijk (tegen f 25 aan kosten).
Croes: “De werkgever heeft ruim van te voren inzicht in zijn kosten en kan die beheersbaar houden, omdat gewerkt wordt met een beschikbare premie. Die inzichtelijkheid en kostenbeheersing, gecombineerd met de individuele keuzemogelijkheden binnen het collectief, zorgen in onze ogen voor een aantrekkelijk produkt.”
Roadshows en Internet
Half mei heeft AXA Leven het Bedrijven Pensioenfonds geïntroduceerd bij het eigen personeel. Vanaf 28 mei tot eind juni is het intermediair aan de beurt, middels een viertal ‘roadshows’ door het hele land. Tijdens zo’n roadshow worden de achtergronden van het nieuwe produkt toegelicht en uiteraard de inhoud van het produkt uitgelegd.
Een nadere introductie van het Bedrijven Pensioenfonds vindt ook plaats op de nieuwe site van AXA Leven op Internet. De debuut-site is sinds 15 mei te bezoeken (adres:axa.nl) en besteedt in eerste instantie veel aandacht aan het nieuwe produkt. De bezoeker kan via Internet een offerte bij AXA aanvragen.
Deelnemers aan het Bedrijven Pensioenfonds kunnen de opbouw van hun kapitaal dagelijks volgen via het kortgeleden uitgebreide voice-response-systeem.

Reageer op dit artikel