nieuws

AXA levert in op koopsommarkt

Archief

Het brutopremie-inkomen van AXA Leven is vorig jaar – tegen de marktontwikkeling in – licht gedaald tot f 658 (670) mln.

Verantwoordelijk voor de daling was de markt voor koopsommen. “Concurrenten hanteren naar ons inzicht te scherpe tarieven”, verklaart financieel directeur Jos Lagerberg. AXA leverde met een daling tot f 306 (401) mln bijna een kwart van de koopsomproductie van 1996 in.
“Toch zijn we zeer tevreden over 1997”, aldus Lagerberg. “De kwaliteit van onze productie is enorm verbeterd.” Lagerberg doelt daarmee op het met bijna 30% gestegen inkomen uit periodieke premies: van f 269 mln naar f 347 mln. AXA verkocht vorig jaar ruim 40% meer nieuwe levenpolissen.
Inclusief de beleggingsinkomsten van f 319 (296) mln komt, volgens de voorlopige AXA-cijfers, de omzet op f 985 (971) mln. Het belegde vermogen steeg tot f 6,4 mld, waarbij voor f 1,9 mld het beleggingsrisico voor rekening van de polishouder is (unit-linked). “In onze nieuwe productie zijn vrijwel alle periodieke premies afkomstig van beleggingsverzekeringen”, licht Lagerberg toe.
Van het brutopremie-inkomen is f 16 mln afkomstig van collectieve contracten. Het eind 1996 geïntroduceerde Bedrijven Pensioenfonds, een pensioenregeling op universal-lifebasis, leverde f 5,6 mln aan premie op.

Reageer op dit artikel