nieuws

AXA Leven: uitbreiding aantal tussenpersonen

Archief

Het gaat goed met AXA Leven, blijkt uit de presentatie van de beleggingscijfers van 1995. Het aantal beleggingsprodukten groeit, het vermogen groeit en de ambities groeien mee. Het marktaandeel moet vergroot worden en dus is AXA Leven op zoek naar geschikte kandidaten die daarvoor kunnen zorgen.

Momenteel is het aandeel dat AXA op de markt van levensverzekeringen bezit zo’n 3%. In het jaar 2000 moet dat 5% zijn. Die groei zal met name bereikt moeten worden door de afzet van beleggingsprodukten te vergroten.
AXA verkoopt de beleggingspolissen op dit moment via 300 assurantietussenpersonen. Zij beschikken over de hiervoor benodigde licentie van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). AXA wil hun produktie graag verhoogd zien.
Daarnaast is de dochter van de Franse verzekeraar op zoek naar een honderdtal nieuwe tussenpersonen. “De advies-gevoeligheid van onze produkten is groot, vandaar dat we mikken op intermediair dat zich bezighoudt met advisering op financieel gebied”, aldus AXA-woordvoerder Willem Steenbeek. “Het feit of de tussenpersoon al beschikt over een STE-licentie speelt daarbij geen wezenlijke rol.”
Serviceteam
De (toekomstige) groei doet ook het aantal vragen richting de levensverzekeraar stijgen. Daarom vormt AXA een serviceteam, waarbinnen kennis van beleggingen, verzekeringen en fiscale zaken aanwezig is. Het serviceteam is vooral bedoeld voor het intermediair, maar ook de consument zelf kan van dit telefonische klankbord gebruik maken.
AXA beschikt al over een voice-responsesysteem, waarmee polishouders actuele fondswaarden en – met behulp van een pincode – de individuele poliswaarde kunnen vernemen. Jaarlijks wordt hier liefst 45.000 keer gebruik van gemaakt.
In Laren hield AXA een beleggingsbijeenkomst voor het intermediair. Zo’n 230 relaties borrelen hier op de goede afloop.

Reageer op dit artikel