nieuws

AXA koppelt forse winstgroei aan terugloop in brutopremie

Archief

AXA Nederland heeft vorig jaar de premieomzet met 12% zien dalen tot e 1.039 (1.182) mln. Er werden veren gelaten bij individuele unit-linkedverzekeringen en bij collectieve ziektekostencontracten. Gesteund door betere beleggingsresultaten bedroeg de nettowinst e 79,5 (-37,1) mln. Alleen de schadetak bleef vooralsnog in de min: e -4,9 (-25,3) mln.

De brutowinst van e 116 mln over 2003 was een evenaring van het beste resultaat sinds het verzekeringsbedrijf onder de AXA-vlag opereert. “Een prima vertrekpunt om AXA’s positie in de Nederlandse markt uit te bouwen”, schrijft de directie in het jaarverslag. In een toelichting zei directievoorzitter Jan van den Berg nadrukkelijk dat óók een winstgevend AXA Nederland niet wordt verkocht. “We zijn hier om te blijven”, aldus Van den Berg nogmaals. Voor dit jaar verwacht hij betere resultaten in het levenbedrijf, maar dalende cijfers in het schade- en het zorgbedrijf.
Onder de codenaam ‘New Flame’ werd een reorganisatie doorgevoerd die leidde tot de sluiting van de kantoren in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Het personeel is nu volledig gehuisvest in Utrecht. Alleen in Den Haag wordt een kleine satellietvestiging en tevens uitwijkcentrum gehandhaafd.
De band met het intermediair is vorig jaar nog verder aangehaald. De nadelige gevolgen van de kortstondige vrijage met Shell lijken voorgoed te zijn weggepoetst. Van de tussenpersonen en 110 gevolmachtigden die in de boeken staan, beveelt 93% (2002: 86%) vooral het levenbedrijf van AXA aan.
Levenbedrijf
De forse winst van e 97,9 (-25,0) mln in de levensector – dankzij kostenreductie en het stijgen van de aandelenbeleggingen – lijkt daarvan het bewijs. De verbetering van het beleggingsresultaat en technische marges droegen voor e 31 mln, respectievelijk e 8 mln bij aan de winstgroei. Een kanttekening is dat de nieuwe productie fors achterbleef. De premieomzet van het levenbedrijf nam daardoor af met bijna e 100 mln tot e 503,0 (600,3) mln. “De achteruitgang was vooral merkbaar in de individuele markt voor koopsommen. Ons verhoogde tarief was een stuk onaantrekkelijker”, aldus Van den Berg. AXA boekte prompt e 64 mln minder aan koopsommen: e 120 (184) mln. De periodieke premies namen met e 35 mln af tot e 336 (371) mln. Dit jaar is een verbetering zichtbaar, aldus Van den Berg. “In het eerste kwartaal is de nieuwe productie met 35% toegenomen, terwijl de markt niet noemenswaardig is gegroeid.”
De verkoop van het nieuwe hypotheekproduct WoonVrij – met geldgever NIB Capital – verloopt succesvol, stelde Van den Berg. “Inmiddels is er voor e 200 mln aan nieuwe hypotheken gesloten. Dat is voor AXA een heel goed resultaat.”
Schade/Zorg
Het schadebedrijf presteerde beter, maar kwam nog niet uit de rode cijfers: e -4,9 (-25,3) mln. Oorzaken daarvan zijn uitloopverliezen bij letselschaden en verliezen van oude pools in de branches Motorrijtuigen en Aansprakelijkheid. Maatregelen werden genomen in de bedrijfsverzekeringen, waaronder een verhoging van de premie en het eigen risico, plus een aanscherping van het acceptatiebeleid. Met name in de brandmarkt werd een sanering gestart die ook dit jaar wordt voortgezet. In de particuliere markt werd de pakketpolis vernieuwd. Onder meer werd een concurrerende tariefstructuur voor motorrijtuigenpolissen ingevoerd.
Het zorgbedrijf kwam tot een explosieve groei van het resultaat door “een verbetering van de schadelastbeheersing en een positief uitloopresultaat, met name in de ziektekostenportefeuille”, aldus AXA. De winstgroei ging wel gepaard met een forse daling van de brutopremiestroom tot e 283,7 (339,3) mln. “Voor het grootste deel is deze daling toe te schrijven aan het terugbrengen van ons aandeel in een collectief ziektekostencontract van Philips; dat scheelt ons e 38 mln premie per jaar”, zei Van den Berg desgevraagd. Het aandeel in het Philips-contract is overgenomen door zorgverzekeraar VGZ. AXA Nederland 2003 2002 (in e mln) Omzet 1.598 1.534 w.v. brutopremie 1.039 1.182 Nettoresultaat 79,5 -37,1 Levenbedrijf Brutopremie 503 600 w.v. periodiek 182 190 koopsommen 73 73 Technisch resultaat 97,9 -25,0 Schadebedrijf Brutopremie 252 242 w.v. Motorrijtuigen 130 126 Transport 14 14 Brand 71 69 Overige varia 36 33 Technisch resultaat 6,2 -21,4 w.v. Motorrijtuigen -8,5 -16,1 Transport 2,0 0,6 Brand 2,4 -8,9 Overige varia -2,1 3,0 Zorgbedrijf Brutopremie 284 339 Technisch resultaat 21,2 -5,4 Medewerkers 720 797

Reageer op dit artikel