nieuws

AXA-fondsen over één miljardgrens

Archief

Zowel het beleggingsfonds Actief Beheer Nederland als het Verzekerd Groeifonds Actief Beheer (beide Axa) hebben een belegd vermogen van ruim f 1 mld.

De AXA-fondsen bestaan respectievelijk bijna acht en bijna zestien jaar. Het fonds Actief Beheer rendeert sinds de introductie gemiddeld 11,9% per jaar. Het is toegankelijk voor de 35.000 houders van een AXA Beleggingsrekening en rechtstreeks via de effectenbeurs.
Het Verzekerd Groeifonds Actief Beheer staat open voor alle polishouders met een VGF-polis bij AXA Leven. Het gemiddelde fondsrendement is tot nu toe 14,2%.

Reageer op dit artikel