nieuws

AXA E & L switcht snel naar systeem universal life

Archief

AXA Equity & Law brengt met gezwinde spoed produkten op de markt die gebaseerd zijn op het verwerkingssysteem univeral life dat een grote flexibiliteit voor de produkten met zich meebrengt.

Deze maand heeft AXA E & L het Verzekerd Spaarfonds op deze leest geschoeid. In juli jl. introduceerde de maatschappij op universal life-basis reeds het Verzekerd Hypotheekfonds en enkele maanden daarvóór het Privé Pensioenfonds.
Twee verzekeringsvormen
Het Verzekerd Spaarfonds is bedoeld voor sparen en beleggen op langere termijn. Er kan gekozen worden uit twee verzekeringsvormen:
– een tijdelijke verzekering, met een uitkering bij overlijden of bij in-leven-zijn op de einddatum;- een levenslange verzekering met uitkering bij overlijden, met een begrensde duur van de premiebetaling en de mogelijkheid om tijdens het leven te beschikken over (een deel van) het opgebouwde kapitaal.De premie kan in hoogte variëren, maar wie fiscale vrijstellingen wil genieten, moet de voorgeschreven bandbreedte in acht nemen.
Wie nu al weet wanneer het kapitaal ter beschikking moet komen, kiest voor een tijdelijke verzekering; wie dat nog niet weet, neemt een verzekering waarbij alleen de termijn van premiebetalingen vastgelegd wordt, adviseert AXA E & L.
De polishouder van het Verzekerd Spaarfonds bepaalt grotendeels zelf hoe de maatschappij zijn geld belegt. En draagt uiteraard ook zelf het beleggingsrisico, behalve wanneer hij laat beleggen in fondsen waarbij AXA E & L een beleggingsopbrengst garandeert.

Reageer op dit artikel