nieuws

AVVL en Nuva willen fuseren

Archief

In het kielzog van de beide uitvaartverenigingen willen de natura-uitvaartverzekeraars AVVL en Nuva gaan fuseren. AVVL en Nuva zijn de nummer drie en vijf van de uitvaartverzekeringsmarkt.

AVVL Uitvaartzorg in Diemen telt momenteel 425.000 verzekerden. Nuva Verzekeringen uit Meppel is goed voor 370.000 verzekerden. Samen zouden zij daarmee groter zijn dan de huidige nummer twee Monuta (771.000).
Pikant detail is dat Nuva twee jaar geleden nog op weg leek naar een fusie met datzelfde Monuta. De leden van de vereniging Nuva spraken daarover echter hun spreekwoordelijke veto uit.
Verenigingen
De gesprekken tot vergaande samenwerking spitsen zich in eerste instantie toe op de beide verenigingen. Samen zijn daarbij één miljoen mensen aangesloten. De verenigingen zetten zich – vaak op vrijwillige basis – in voor allerlei zorgdiensten rond de dood, zoals voorlichting, terminale zorg en nazorg.
Die zorg rond de dood verder optimaliseren, is volgens AVVL-directeur Koos Vermeulen de voornaamste doelstelling van de voorgenomen samenwerking.
Verzekeraars
Toch zijn de grootste voordelen te verwachten in de uitvaartverzorging en indirect bij de verzekeraars. Nuva beschikt over een eigen uitvaartbedrijf, verspreid over een groot deel van Nederland. AVVL werkt samen met een landelijk netwerk van uitvaartondernemers en beschikt zelf over elf crematoria (CVN).
“We krijgen prima mogelijkheden om van elkaars producten gebruik te maken en wij kunnen met name uit de Nuva-uitvaartbedrijven veel voordeel halen”, aldus Vermeulen.
AVVL en Nuva hopen daarmee niet alleen de dienstverlening te verbeteren, maar natuurlijk ook de uitvaartkosten te drukken. Met name dat laatste zullen de verzekeringsbedrijven verwelkomen. Hun portefeuilles en organisaties worden op termijn in elkaar geschoven. Over één hoofdkantoor en personele gevolgen is nog niet concreet nagedacht. Vermeulen: “Er zal eerder nieuw personeel bijkomen.”
Tiel Utrecht
De samenwerking met Nuva heeft volgens Vermeulen geen gevolgen voor de samenwerking van AVVL met Tiel Utrecht. “Tiel Utrecht heeft aangegeven momenteel geen prioriteit aan die samenwerking te geven. Dat is echter tijdelijk. Op termijn zullen onze diensten wel aan de verzekeringen van Tiel Utrecht worden gekoppeld.”

Reageer op dit artikel