nieuws

AVVL biedt een financiële uitbouw van naturaverzekering

Archief

AVVL heeft per 1 april haar natura-uitvaartverzekering uitgebreid met de mogelijkheid om, vertaald in stappen van f 500, persoonlijke wensen mee te verzekeren.

Is in de hoofdverzekering een vast pakket diensten omschreven, bij de persoonlijke uitbreiding gaat het om een geldbedrag. Dit geldbedrag stijgt mee met de kostenindexering voor uitvaarten. De verzekeringnemer krijgt elk jaar een opgave van de hoogte van het bedrag. De indexering is verdisconteerd in de premie die voor deze uitbreiding wordt betaald.
Ten aanzien van de persoonlijke uitbreiding kan de praktijk in sommige gevallen aanzienlijk goedkoper of duurder uitvallen dan bij het aangaan van de verzekering werd verondersteld. Voorbeeld: de verzekeringnemer had een uitgebreide koffietafel voor 40 mensen voor ogen, en dat blijken er in de praktijk slechts 20 te zijn. In zo’n geval keert AVVL de kostenbesparing aan de nabestaanden uit. Zijn de kosten evenwel hoger dan de meeverzekering, dan ontvangt de familie voor het verschil een rekening. In een brochure geeft AVVL het volgende voorbeeld. Een man van 49 jaar wil begraven worden en heeft als persoonlijke wens een grafsteen van naar schatting f 2.500. Hij kiest voor 30 jaar premiebetaling. Voor de naturaverzekering betaalt hij dan f 11,50 per maand, voor de uitbreiding f 8,00 per maand.

Reageer op dit artikel