nieuws

AVVL: 400.000 polishouders

Archief

Ondanks een hernieuwde stijging van de uitvaartkosten weet natura-verzekeraar AVVL zijn inmiddels 400.000 polishouders nog altijd te vrijwaren van een premieverhoging. Al was daar in 1995 wel een dotatie van f 27,5 miljoen voor nodig.

In totaal voegde AVVL vorig jaar f 37,5 mln toe aan de voorziening verzekeringsverplichtingen. Hiervan is f 27,5 mln bestemd om de stijgende uitvaartkosten op te vangen en dus premieverhoging te voorkomen. Voor dit jaar verwacht algemeen directeur van AVVL, J.J. Vermeulen, dat eenzelfde bedrag uit de winst moet worden gereserveerd.
Het resultaat na belastingen van AVVL beliep vorig jaar f 3,3 (4,1) mln. Een substantieel deel hiervan is te danken aan CVN Crematoria Nederland met een netto winst van f 2,0 (0,3) mln. AVVL is volledig eigenaar van CVN na het overnemen van 50% van de CVN-aandelen, die in handen waren van mede-oprichter De Facultatieve. CVN, met negen crematoria, verzorgde vorig jaar 14.890 uitvaarten. Eind 1996/begin 1997 start AVVL met een tiende crematorium, in Appingedam.
Het aantal polishouders steeg met zo’n 12.000 naar ruim 400.000. Die stijging schrijft AVVL vooral toe aan de nauwere samenwerking met Reaal. Vermeulen: “Reaal is actiever uitvaartpolissen gaan verkopen. Zo’n polis voorziet in een uitkering van Reaal en uitvaartverzorging door ons. Vooral onze extra aandacht voor voorzorg en nazorg, blijkt hierbij aan te slaan.”
De polishouders zorgden voor een premie-inkomen van f 23,3 (22,9) mln, waarvan f 16,5 (16,1) periodieke premies. Het gemiddeld aantal personeelsleden van AVVL bedroeg 197 (199), van wie 129 (134) werkzaam zijn voor CVN.

Reageer op dit artikel