nieuws

Avéro Zorg: vierde optie in de Personal Polis

Archief

Avéro Zorg heeft zijn Personal Polis uitgebreid met een vierde optie: de flexibele Royaal-dekking.

Behalve de gangbare dekkingen in de ziektekostenverzekering biedt de Royaal-variant dekking voor onder meer alternatieve geneeswijzen (erg uitgebreid), dieetadviezen en -preparaten, kuurreizen tot / 1.500, bevalling in ziekenhuis zonder medische indicatie (max. tien dagen) en kinderopvang bij ziekenhuisopname van ouders tot / 1.000 per verzekerde per jaar.
Het eigen risico is variabel (/ 0 tot / 1.500 per jaar). De ziekenhuisklasse en het al dan niet meeverzekeren van tandarts worden door de verzekeringnemer bepaald. Er wordt maximaal voor twee kinderen premie betaald.
Premie-indicatie: bij een eigen risico van f 1.000 in een gezinssituatie bedraagt de maandpremie voor een 35-jarige f 135 (bij de C-variant is dat f 112).
Buitenland
Op verzoek van een aantal tussenpersonen heeft Avéro Zorg een dekking samengesteld voor verzekerden die voor langere tijd naar het buitenland vertrekken, zelfs al gaat het bijvoorbeeld om een detachering voor enkele jaren.
Voorts gaat de maatschappij ervan uit dat zij per 1 januari ook over een eigen ziekenfonds beschikt.

Reageer op dit artikel