nieuws

Avéro verlaagt premies voor garantiepolissen

Archief

De verlaging van de rekenrente gaat bij Avéro gepaard met een verlaging van de premies.

Die opmerkelijke combinatie wordt veroorzaakt door de overschakeling op een meer recente sterftetafel. De positieve invloed daarvan op de premies is groter dan de invloed van de lagere rekenrente, waardoor per saldo een premieverlaging resteert.
De verlaging geldt niet voor het Nabestaanden GarantPlan en de Gezinspolis, omdat Avéro die producten uit de markt gaat halen. Verdwijnen zullen ook de volgende vijf garantieverzekeringen: gemengde verzekering, verzekering bij leven, verzekering bij leven met restitutie, studieverzekering en vaste termijnverzekering.
Als alternatief biedt Avéro het Vermogensgroeiplan aan. De Achmea-dochter ambieert namelijk de status van ‘betrokken universal-lifeverzekeraar’. Het Vermogensgroeiplan wordt binnenkort uitgebreid met de combinatie lineair of annuïtair dalend risico, én met de mogelijkheid tot premievakantie. Verder wordt de provisieregeling geflexibiliseerd: dat wil zeggen meer opties voor een combinatie van afsluit- en doorlopende provisie.

Reageer op dit artikel