nieuws

Avéro presenteert individuele lijfrente met groepskortingen

Archief

Avéro heeft onder de naam ‘Semi-Collectief Pensioen’ een lijfrenteprodukt op de markt gebracht voor individuele personen binnen groepen.

Het intermediair kan daarmee zowel op de particulierenmarkt als de zakelijke markt maatwerk leveren, meldt de maatschappij. Het produkt is gericht op twee doelgroepen en heeft daarom twee versies: het ‘Eigen Groepspensioen’ en het ‘Eigen Bedrijfspensioen’.
Groep
Het Eigen Groepspensioen is bestemd voor zelfstandige ondernemers en beoefenaren van vrije beroepen, die samen een bedrijf of praktijk runnen in vennootschappen onder firma of in maatschapsverband.
Het is een individuele lijfrenteverzekering voor een volledige of aanvullende oudedagsvoorziening of een overbruggingslijfrente. Hoe meer leden van de groep meedoen, hoe meer korting wordt gegeven op de individuele premies. Naast deze korting geldt voor de groep het voordeel van een vereenvoudigde medische acceptatie.
De voorziening kan worden opgebouwd door middel van beschikbare premies en/of koopsommen en eventueel met de Fiscale Oudedags Reserve (FOR). Ook is een opbouw mogelijk met het inkomen als uitgangspunt.
Wanneer een individuele deelnemer de groep verlaat, kan z’n verzekering zonder groepskorting worden voortgezet.
Bedrijf
Het Eigen Bedrijfspensioen is op dezelfde leest geschoeid. Ook hier gaat het om individuele lijfrenteverzekeringen voor werknemers, met korting op de premie naar de grootte van de groep. De premie kan betaald worden door de werkgever of de werknemers of door hen gezamenlijk. De verzekering kan dienen als persoonlijke vut-voorziening. Tantièmes, vakantiegelden, bonussen en bedrijfsspaarregelingen kunnen daarbij gebruikt worden voor extra stortingen. De pensioenopbouw kan geschieden volgens het systeem van beschikbare premies en op basis van een middelloonregeling of eindloonregeling. Bij de eindloonregeling kan men kiezen tussen het levensjaren- en het dienstjarensysteem. Arbeidsongeschiktheidsrente en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kunnen meeverzekerd worden.
De verzekeringen hebben een maatschappijwinstdeling.

Reageer op dit artikel