nieuws

Avéro ontwerpt met DAS nieuwe polis voor agrariërs

Archief

Rechtshulpverzekering voor Agrariërs, zo heet de rechtsbijstandpolis die Averó sinds begin dit jaar voert. De polis is speciaal voor Avéro ontwikkeld door DAS, die hiervoor de rechtsbijstand uitvoert. De Rechtshulpverzekering voor Agrariërs is gebaseerd op het principe ‘alles is gedekt tenzij…’.Tot eind vorig jaar voerde Avéro (voor eigen risico) de reguliere DAS-polis voor agrariërs. Bij deze polis wordt uitgegaan van een zogenoemde activiteitendekking, een dekking gerangschikt volgens bepaalde activiteiten. Deze dekking blijkt niet altijd adequaat. Avéro: “De veelvuldige veranderingen in de wetgeving kunnen er voor zorgen dat een agrariër niet gedekt blijkt voor bepaalde rechtshulp, doordat het voorkomend geval nog niet was voorzien bij het sluiten van de polis. Dit vroeg om een polis die automatisch de ontwikkelingen in de rechtspraak volgt en actueel blijft.” De bestaande verzekeringen heeft Avéro op 1 januari omgezet.

DAS zegt zelf ook met een nieuwe polis voor agrariërs te komen. Bij dit product, dat in het voorjaar zal worden gelanceerd, zal ook het principe ‘alles is gedekt tenzij…’ worden gehanteerd. De verzekering zal volgens DAS niet exact hetzelfde zijn als het Avéro-product.
Dekking
Avéro noemt als belangrijkste punten in de dekking: geschillen rondom subsidies, geschillen rondom het vervullen van bestuursfuncties en commissariaten, een waarborgsom (f 55.000) en incassobijstand. Ook het particuliere risico is meegedekt. Dit is inclusief een onvermogendekking (maximum f 2.755, eigen risico f 242) ). De particuliere dekking kan worden uitgebreid tot een plusdekking (werelddekking voor onder meer vermogensbeheer, reizen, vervoersovereenkomsten en strafzaken) .
Gekozen kan worden uit een maximum voor externe rechtsbijstand van f 55.000 en f 110.185. Bij de advocatenkosten geldt een eigen risico van 10% met een maximum van f 2.480.444. Er geldt een franchise van f 495, exclusief verkeers- en strafzaken.
Afgezien van de plusdekking voor particulieren zijn optionele dekkingen mogelijk voor conflicten over: melk- en mestquota, milieuzaken, de maatschap, verhuur van perceel of bedrijfs/wooneenheid en diverse nevenactiviteiten. Ook is een tweede particuliere dekking mogelijk, bijvoorbeeld voor een tweede eigenaar, (uit te breiden met een plusdekking).
Uitsluitingen
De belangrijkste uitsluitingen op de basisdekking zijn: onroerende zaken (particulier en bedrijf ), tweedehands voer- en vaartuigen voor particulier gebruik, beëindiging van de onderneming, aantrekken en beheren bedrijfskapitaal, en het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels (uitgezonderd bestemmingsplan).

Reageer op dit artikel