nieuws

Avéro lanceert decentraal acceptatiesysteem: Topnet

Archief

Relaties van Avéro kunnen sinds kort gebruik maken van een decentraal acceptatie systeem. Van het nieuwe systeem Topnet, dat in samenwerking met Aksènse is ontwikkeld, maken inmiddels een vijftal relaties gebruik.

De decentrale aanpak betekent dat de klant de polis direct kan meekrijgen van zijn tussenpersoon. Parallelle toezending van aanvragen wordt niet verlangt. Voldoende is als de tussenpersoon zelf een door de cliënt getekend (en door Topnet geprint) aanvraagformulier bewaard.
De doelstelling van Avéro is om nog voor het eind van het jaar 30 relaties aan het systeem te koppelen. Eind 1995 moet dit aantal zijn uitgegroeid tot ongeveer 150 kantoren.
Om het systeem zoveel mogelijk te laten aansluiten op de reeds bij het intermediair aanwezige kantoorsysteem (bv. polis-, financiële- en cliëntenadministratie etc.) is volgens Avéro overleg geweest met diverse aanbieders van administratiesystemen voor assurantiekantoren. Een uniforme koppeling tussen Topnet en genoemde systemen is het doel. In samenwerking met CCS is reeds een dergelijke koppeling met het CCS-pakket operationeel gemaakt. Volgens Avéro hebben andere systeemhuizen al hun interesse getoond, maar is er nog niets concreet.
Aansluiting op het reeds aanwezige systeem is voor de tussenpersoon cruciaal, omdat anders gegevens dubbel moeten worden ingevoerd. De koppeling voorkomt veel extra werk en is dan ook van groot belang bij het welslagen van decentraal accepteren.
Pilot-project
In een proefproject met 9 assurantiekantoren is eerst getest of er nog efficiency-verbeteringen konden worden doorgevoerd in het systeem. Tevens moest eerst duidelijkheid zijn over de technische vereisten en op welke wijze het systeem moest worden aangesloten op de interne Avéro informatica-structuur.
Geen ziektekosten
Achter de schermen bestaat Topnet uit diverse modules: acceptatie-, offerte-, print-, ADN- en een communicatie-module. Voor de verzekeringstechnische ondersteuning kan een beroep worden gedaan op een afzonderlijke accountgroep en voor de software-support is een helpdesk ingesteld.
Op dit moment kunnen binnen Topnet de volgende produkten geboden worden: inboedels, woonhuizen, personenauto’s en aansprakelijkheid particulieren. Nog in bewerking is de toevoeging van ziektekosten, zei het dat dit uitsluitend offertes betreft en geen acceptatie.
Op termijn zullen ook rechtsbijstand, ongevallen, motoren en reis aan het rijtje worden toegevoegd. Bovendien wordt gedacht aan het opnemen van levenprodukten (simple risks) en bankprodukten (persoonlijke leningen etc.).

Reageer op dit artikel