nieuws

Avéro en CZ boycotten Studentenzorgplan.nl

Archief

Het initiatief Studentenzorgplan, een zorgverzekering gekoppeld aan een krediet, van de stichting ZekerZorg zorgt voor beroering in verzekeringsland. Eén van de risicodragers, Avéro Achmea, is zo onaangenaam verrast door dit concept, dat het besluit is genomen geen enkele polis uit dit kanaal te accepteren. CZ heeft de stichting gemaand het aanbieden van CZ-verzekeringen te staken.

Avéro laat weten zich niet te kunnen verenigen met het koppelen van een zorgverzekering aan een krediet. Ongewild zou Avéro hieraan vast komen te zitten via bemiddelaar NVGK. Achter deze naam schuilen Jaap Siewers en Peter Blok, voormalig topman van Behaenk.
“Zowel wij als assurantiebedrijf SEZ en volmachthouder Turien hebben per direct de samenwerking met NVGK beëindigd en zullen geen enkele polis uit dit kanaal honoreren”, aldus Avéro-woordvoerder Bertwin Tiemersma.
De Achmea-dochter neemt de kwestie hoog op. Alle volmachtcontracten worden op dit gebied – ook voor onderaannemers – herzien en aangepast om dit soort constructies voortaan te voorkomen. Tiemersma: “Dit mag nooit meer gebeuren”.
Productbeschrijving
Het Studentenzorgplan is een zorgverzekering gekoppeld aan een doorlopend krediet van _ 1.500. ZekerZorg heeft voorgerekend dat bij een maximaal eigen risico van _ 500, een volledig terug te ontvangen no-claim en een volledige zorgtoeslag, de zorgverzekering nog geen _ 10 per maand kost. Het krediet is bestemd voor de betaling van de premie en onverwachte zorgkosten. De stichting rekent _ 2,50 per jaar voor deze service.
Wie via de stichting een verzekering sluit, hoeft de premie pas na afloop van de studie terug te betalen. De inkomsten en uitgaven voor de zorgverzekering lopen via de speciale zorgrekening. De kredietrente is 7,2%. ZekerZorg is nog in onderhandeling met twee banken over het doorlopende krediet. Ook zijn er nog gesprekken met een derde partij die een gecombineerd pakket, verzekering en krediet, wil aanbieden.
NVGK
Het Studentenzorgplan kan aan de zorgpolissen van verschillende verzekeraars gekoppeld worden. Op de site komt de zorgpolis van Avéro financieel het aantrekkelijkst naar voren. Intermediair NVGK verzorgt deze Avéro-aanbieding.
NVGK heeft hiervoor niet rechtstreeks met Avéro een overeenkomst gesloten. Het gaat om een zorgpolis van assurantiebedrijf SEZ in Reeuwijk met Avéro-volmachthouder Turien. SEZ heeft deze polis ontwikkeld voor assurantiekantoren aangesloten bij Support Office Intermediair BV. NVGK is één van de aangesloten kantoren. Tiemersma: “Veel tussenpersonen ontwikkelen nu allerlei innovatieve producten. Daar is niks mis mee, zolang alle partijen daarin gekend worden en er overeenstemming over bereiken. Je kunt niet zo maar over de lijnen heenstappen. Met Turien hebben we hier dagelijks contact over. Zij wisten van niks, evenmin als SEZ. Het kan gewoon niet dat een eindschakel, hier op eigen houtje mee aan de slag gaat.”
Andere aanbieders
CZ wil eveneens niks met ZekerZorg te maken hebben en heeft de stichting dringend verzocht het aanbieden van verzekeringen van CZ te staken. De verzekeraar stelt dat de stichting geen overeenkomst heeft met CZ en dat er ook geen toestemming is verleend voor het optreden als onderbemiddelaar. Als ZekerZorg geen gehoor geeft aan de sommatie, dreigt CZ de AFM te verzoeken een onderzoek in te stellen.
Andere verzekeraars waarvan NVGK de zorgpolissen aanbiedt met retourprovisie, reageren laconieker. Menzis woordvoerder Berend-Henk Huizing: “Rechtstreeks zouden we nooit met ZekerZorg in zee zijn gegaan. Wat de tussenpersoon doet, is zijn keuze.” ONVZ zegt te weinig te weten van het initiatief om inhoudelijk te reageren. Wel zet ONVZ vraagtekens bij deze manier van aanbieden.
Enkele studentenbonden hebben hun leden al gewaarschuwd voor het initiatief van Studentenzorgplan. Blok over ZekerZorg: “Ik ben de marketingman van de processen, maar heb geen bemoeienis met het bestuur van de stichting.” Voor wat betreft NVGK merkt hij op, dat de WFD-vergunningaanvraag op naam staat van zijn partner Jaap Siewers.
Niet druk
De AFM heeft ook al naar de activiteiten van Studentenzorgplan gekeken en geconcludeerd dat ze vergunningplichtig onder de WFD zijn. Rob Oostveen, voorzitter van ZekerZorg, reageert hierop door te stellen dat via de site geen polissen gesloten worden. “Consumenten en studenten kunnen zich bij ZekerZorg aanmelden. We sturen alle aanvragen door naar NVGK en Fidius.”
Oostveen maakt zich niet druk over alle beroering. “We zijn een ideële instelling en komen met voorstellen die we waar kunnen maken. Iedereen kan ermee doen wat ie wil. Niemand is verplicht om op ons aanbod in te gaan.”

Reageer op dit artikel