nieuws

Avéro Bank introduceert twee beleggingsprodukten

Archief

Avéro Bank (AVCB Groep) heeft twee beleggingsfondsen opgericht, waarvan de certificaten worden verkocht via het intermediair. De certificaten van het Avéro Mixfonds en Avéro Groeifonds zijn vanaf deze week verkrijgbaar.

Beide beleggingsfondsen zijn zogenaamde open end-fondsen en beginnen met een belegd vermogen van elk f 50 mln. De koop en verkoop van certificaten van f 50 heeft plaats tegen intrinsieke waarde. De fondsen worden beheerd door de onlangs opgerichte werkmaatschappij AVCB Beheer, gevestigd in Apeldoorn.
Obligaties
Het Avéro Mixfonds belegt hoofdzakelijk in zogenaamde vastrentende waarden (o.m. obligaties) en incidenteel in aandelen. Het beleggen geschiedt via een te openen beleggingsrekening bij Avéro Bank. De inkomsten van dit beleggingsfonds worden uitgekeerd als dividend, waarvoor een fiscale vrijstelling geldt van f 1.000 per persoon.
In tegenstelling tot het Mixfonds keert het Avéro Groeifonds (100% obligaties en andere vastrentende waarden) geen dividend uit. Het fonds betaalt 35% vennootschapsbelasting over zijn inkomsten. De inkomsten worden herbelegd en dragen bij aan de groei van de vermogenswaarde van de certificaten.
Kosten
De beheerskosten van beide fondsen bedragen maximaal 0,0625% per maand. De provisie bij aan- en verkoop van certificaten is 0,4%. Het wisselen van fonds kost de belegger eveneens 0,4% over het geswitchte bedrag.
Het intermediair dat wil bemiddelen bij de aan- en verkoop van certificaten van de Avéro-fondsen dient de status van cliëntenremisier te verwerven: een aanbrenger van nieuwe cliënten. Voor het aanbrengen van posten tot 1 november a.s. betaalt de cliënt geen aankoopkosten en krijgt hij een verzilverde collier of dasspeld naar keuze cadeau. De provisie voor het intermediair bedraagt 0,25%.

Reageer op dit artikel