nieuws

Avéro Achmea biedt nieuwe formule voor wagenparken

Archief

Avéro Achmea heeft een verzekeringsconcept voor wagenparken van tien bedrijfsauto’s of meer ontwikkeld. Het A-contract, zoals het product is gedoopt, gaat uit van efficiency en schadepreventie.

De nieuwe verzekeringsformule moet het grote aantal administratieve handelingen voor de wagenparkbeheerder terugbrengen zonder beperking van zijn keuzevrijheid. Voor elk bedrijfswagenpark blijft maatwerk in dekking en premiestelling mogelijk, aldus Avéro Achmea. Alle gegevens van polis, nota, dekkingsvoorwaarden en clausules zijn samengebracht op één overzicht. “Dat scheelt veel verwerkings- en archiveringstijd”, aldus Avéro.
Per categorie voertuig (personen-, bestel- of vrachtauto) kan worden gekozen uit een vaste premie of premie op basis van bonus-malusregeling en aanvullende dekkingen, waaronder ongevallen-inzittenden, schade-inzittenden en rechtsbijstand. Mutaties kunnen per e-mail worden gemeld. Elk kwartaal volgt een overzicht van aan- en afmeldingen van voertuigen, inclusief prolongatie voor het volgende kwartaal. Bij het aangaan van het A-contract worden geen poliskosten in rekening gebracht. Voor kwartaalbetaling geldt geen premietoeslag.
Preventie
Om de schadepreventie te bevorderen, verstrekt Avéro aan de wagenbeheerders (gratis) risicomanagement-software, waarmee onder meer de rijstijl van individuele chauffeurs in kaart kan worden gebracht. Aan de hand van deze digitale schadekaart kan het schadeverloop – maatstaf voor de hoogte van de premie of bonuskorting – positief worden beïnvloed door het nemen van preventiemaatregelen, aldus de maatschappij. Zo kunnen chauffeurs van verzekerde wagenparken gratis deelnemen aan voorlichtingsdagen over preventie. Verder biedt de risicomanagement-software informatie voor de wagenparkbeheerder over schadefrequentie, waaronder data, bestuurdersnamen, en schadebedragen.
De productinformatie is toegestuurd aan tweehonderd tussenpersonen, van wie er zestig zijn uitgenodigd voor een speciale informatiesessie bij Avéro. De verzekeraar claimt, inclusief volmachten, “enkele duizenden contracten” in de boeken te hebben staan. Via het provinciale intermediair zijn dat er ongeveer vierhonderd, aldus de maatschappij. Meer informatie over het A-contract is te vinden op de website www.a-contract.nl.

Reageer op dit artikel