nieuws

AVCB bouwt voorsprong op ING Groep gestaag uit

Archief

Concernvergelijking Schade

De acht concerns die de schadeverzekeringsmarkt domineren, hebben hun marktaandeel in 1993 niet kunnen vergroten. De groei in premie-inkomen bleef met 8,2% iets achter bij het landelijk gemiddelde. UAP-Nieuw Rotterdam, Rabo-Interpolis, en Fortis leden vorig jaar forse verzekeringstechnische verliezen.
Veruit de grootste verzekeringsconcerns in ons land zijn AVCB en ING, die samen 23,5% (1992: 23,5%) van de schademarkt in handen hebben.
De overige concerns, Aegon (incl. dochters), Fortis, Nuts-Ohra, Rabo-Interpolis, Stad Rotterdam (incl. dochters), en UAP-Nieuw Rotterdam, kunnen bogen op een marktaandeel van in totaal 32,4% (32,5%).
Uitgedrukt in een percentage zijn de marktaandelen over 1993 (1992) van deze concerns: AVCB 12,7 12,4 ING 10,8 11,1 Fortis 4,9 4,8 Nuts-Ohra 6,2 5,4 Rabo-Interpolis 5,9 6,0 Stad R’dam 5,1 4,9 UAP-Nieuw R’dam 5,0 5,2 Aegon 4,2 4,8
Premie-inkomen
Het gezamenlijke premie-inkomen van de acht concerns nam in 1993 toe tot f 13.093 (12.106) mln. Onderling werden de concurrentieverhoudingen (weer) veranderd.
De nek-aan-nek-race tussen AVCB en ING lijkt in het voordeel van AVCB te worden beslist. De ‘moloch’, met daarin onder meer Avéro, Centraal Beheer en Zilveren Kruis, boekte een groei van 10,7% in premie-inkomen. ING bleef met 6% daarbij ver achter. In twee jaar is de voorsprong van AVCB op ING uitgegroeid tot f 500 mln; in 1991 hielden beide concerns elkaar nog vrijwel in evenwicht met f 2.327 resp. f 2.315 mln.
Forse groeipercentages werden behaald door Nuts-Ohra (14,8%), Stad Rotterdam (12,2%) en Fortis (11,4%). Rabo-Interpolis kwam uit op een gemiddelde groei van 8,3%. Als enige zag Aegon de premie-omzet afnemen met 5,6%.
Brancheresultaat
Gemeten naar het totale brancheresultaat slaagde ING erin de koppositie over te nemen van AVCB. Dankzij de prestaties van Nationale-Nederlanden Schade en RVS (incl. Victoria-Vesta) verbeterde het totaalresultaat van alle schadebranches naar f 91,7 (84,6) mln, een stijging van 8,4%. Bij concurrent AVCB daarentegen werd de som van de brancheresultaten ruimschoots gehalveerd: van f 171,0 mln in 1992 naar f 61,4 mln vorig jaar.
Ook alle overige verzekeringsconcerns moesten met beduidend mindere brancheresultaten genoegen nemen. Stad Rotterdam en Nuts-Aegon bleven nog aan de goede kant van de streep, maar Fortis, Rabo-Interpolis, en UAP-Nieuw Rotterdam doken diep in de rode cijfers.
Het negatieve resultaat van Rabo-Interpolis kwam opnieuw voor rekening van Interpolis Schade met een ditmaal dramatisch brancheresultaat van f -95,4 (-59,0) mln. Bij UAP-Nieuw Rotterdam veroorzaakte laatstgenoemde werkmaatschappij met een resultaat van f -52,5 (-2,9) mln voor de forse teruggang. Fortis heeft in het schadebedrijf van Amev de grote boosdoener: bij deze werkmaatschappij bedroeg het brancheresultaat f -42,1 (-26,5) mln.
Winst en verlies
Winstgevend waren in 1993 vijf van de acht concerns. Opmerkelijk daarbij was dat Stad Rotterdam en haar werkmaatschappijen – volledig tegen de stroom in – de winst na belastingen wist te vergroten tot f 44,1 (40,6) mln.
Alle andere concerns zagen hun winst afkalven. Bij ING Groep kelderde de netto winst naar f 18,5 (93,9) mln, met name door het gigantische verlies van f 80,8 (+1,2) mln van werkmaatschappij NN International.
AVCB bleef ondanks een eveneens sterke terugval met f 63,4 (100,8) mln koploper. Bijzonder fors was ook de achteruitgang bij UAP-Nieuw Rotterdam: van f 10,2 mln naar f -29,6 mln. Verliesgevend waren verder Fortis (f -1,9 mln) en opnieuw Rabo-Interpolis (f -25,0 mln). *******************STAAFDIAGRAM****************************** De acht grootste concerns (naar premie in / mln) AVCB 3.029 ING 2.582 Nuts-Ohra 1.487 Rabo-Interpolis 1.420 Stad Rotterdam 1.208 UAP-Nieuw R’dam 1.200 Fortis 1.167 Aegon 1.000 ************************************************************** Premie- Branche- Concerns inkomen resultaat Winst/Verlies 1993 1992 1993 1992 1993 1992 AEGON Aegon Schade 937 998 -11,1 11,3 14,4 30,6 Ennia 0 0 2,3 5,1 1,5 3,1 Moira 1 1 0,1 0,2 0,5 0,6 NVG 32 32 0 0,5 0,1 0 Ubo 30 28 -2,1 -0,7 -1,2 1,2 Totaal 1.000 1.059 -10,8 16,4 15,3 35,5 AVCB Avéro Schade 110 99 -19,0 1,9 -11,7 3,5 Avéro Zorg nv 89 10 2,6 -0,8 1,7 -0,9 Avéro Zorg ua 13 – -0,7 – -1,0 – Centraal Beheer 985 776 52,9 52,6 20,4 32,4 Enzico – 85 – -1,1 – -1,5 FBTO Schade 170 159 -26,8 11,0 -16,6 10,2 FBTO Zorg 123 118 6,0 10,2 7,1 8,0 OLM Schade 76 75 4,0 12,9 6,5 12,2 OLM Zorg 73 70 2,6 0 7,0 5,7 OVVM 41 40 2,8 3,3 3,8 4,1 SSGZ – 10 – 0,1 – 0,1 Vezeno 188 169 -5,3 20,0 -3,8 4,5 Zilv. Kruis Schade 56 55 5,0 2,7 -3,4 -18,1 Zilv. Kruis Zorg 1.105 1.071 37,3 58,2 53,4 40,6 Totaal 3.029 2.737 61,4 171,0 63,4 100,8 FORTIS Amev Schade 692 655 -42,1 -26,5 -9,5 11,8 Amev Zorg 64 53 6,1 -0,2 4,7 0,5 Eagle Star 2 1 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 Interlloyd 409 339 -4,1 1,3 3,2 6,6 Totaal 1.167 1.048 -40,4 -25,8 -1,9 18,6 ING Algemene Zeeuwse 15 14 -0,6 -0,5 -0,1 0,6 Nationale Borg 63 68 1,7 -1,2 5,1 3,8 NN International 191 170 4,9 4,4 -80,8 1,2 NN Schade 1.557 1.468 63,9 49,2 76,7 59,5 NN Zorg 288 283 9,7 17,6 5,9 10,8 Postbank 19 1 -9,0 -3,7 -5,7 -1,5 RVS (Victoria-Vesta) 312 177 23,3 -26,5 16,7 19,2 Tiel Utrecht 137 133 -2,2 -0,5 0,7 2,5 Zeven Provinciën – 122 – -7,2 – -2,2 Totaal 2.582 2.436 91,7 84,6 18,5 93,9 NUTS-OHRA DEL 62 51 0,3 -5,9 -1,5 -7,5 Nuts-Aegon 818 709 -9,1 10,6 -9,1 10,6 Ohra Schade 90 72 3,0 6,7 2,7 7,3 Ohra Zorg 517 463 11,4 -2,1 19,1 17,9 Totaal 1.487 1.295 5,6 9,3 11,2 28,3 RABO-INTERPOLIS Agro Lloyd 11 19 -1,3 -3,9 -0,9 -2,5 Hagelunie 109 103 25,4 15,1 14,1 12,4 Interpolis Schade 980 875 -95,4 -59,0 -54,7 -28,9 Interpolis Zorg 252 241 27,3 12,4 17,8 4,9 Paarden Vee-Unie 5 6 0,5 0,3 0,2 0,4 Rabobanken owm 13 19 1,0 5,1 0,8 3,7 Sterpolis 50 48 -8,1 -1,3 -2,3 3,7 Totaal 1.420 1.311 -50,6 -31,3 -25,0 -6,3 STAD ROTTERDAM Amersf. Schade 336 261 36,6 31,7 29,6 27,1 Amersf. Zorg 109 108 1,1 2,2 1,3 2,2 Europeesche 228 219 2,8 2,2 4,9 3,6 Koning & Boeke 70 66 -5,3 -2,7 -2,0 -2,1 Stad R’dam 300 265 -22,4 -4,2 0,9 3,0 Woudsend ond. 9 9 1,2 1,2 0 0 Woudsend nv 156 149 -5,0 1,5 9,4 6,8 Totaal 1.208 1.077 9,0 31,9 44,1 40,6 UAP-NW ROTTERDAM Nw. R’dam Schade 558 529 -52,5 -2,9 -37,9 2,7 UAP Ned. Schade 311 283 -26,9 -24,7 1,2 1,2 UAP Ned. Zorg 331 331 9,9 8,9 7,1 6,3 Totaal 1.200 1.143 -69,5 -18,7 -29,6 10,2

Reageer op dit artikel