nieuws

AVC niet langer tijdelijke projectorganisatie

Archief

Het voortbestaan van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC), waaronder ook de tiplijn ‘Meld Misdaad Anoniem’ ressorteert, zal niet langer iedere drie jaar ter discussie staan. “Als op 1 juni volgend jaar het derde meerjarenprogramma is afgerond, wordt AVC permanent”, meldt directeur Guus Wesselink.

Bij de opzet van AVC in mei 1997 is uitgegaan van een tijdelijke projectorganisatie, die na afwerking van ieder driejaren-programma opgeheven zou kunnen worden. “Samenwerking blijft echter nodig”, aldus Wesselink, “met een permanente regie vanuit een professioneel georganiseerd centraal punt. Daarom kiezen we nu voor een permanente AVc.”
Hoe de organisatie gefinancierd gaat worden, is nog niet duidelijk. Inmiddels heeft het ministerie van Justitie laten weten per 1 juni volgend jaar de geldkraan voor de AVC dicht te draaien. Justitie wil het geld liever besteden aan de werkzaamheden van het Centrum voor Criminatiteitspreventie en Veiligheid (CCV). De andere deelnemers hebben inmiddels geprotesteerd tegen dit besluit en willen wel doorgaan met deelname aan en financiering van de AVC. 

Reageer op dit artikel