nieuws

Autoverzekering Sterpolis: vaste premie en aflopend eigen risico

Archief

Een vaste premie en een bonus/malus-ladder voor het eigen risico. Dat zijn de twee opvallendste kenmerken van de nieuwe autoverzekering die eind vorige maand door direct-writer Sterpolis op de markt is gebracht.

De Economy-Auto-Polis, zoals het produkt is genoemd, richt zich op ‘veilige’ privérijders: particulieren met twee schadevrije jaren, die niet meer dan 20.000 kilometer per jaar rijden, en al vijf jaar in bezit zijn van een rijsbewijs. “Onderzoek heeft bevestigd dat een van de belangrijkste aankoopbeslissingen bij autoverzekeringen de premiehoogte is. Ook zien veel consumenten in, dat het claimen van kleinere schades veelal niet ‘lonend’ is”, verklaart Sterpolis, een dochteronderneming van Interpolis.
Premiestelling
De polisvoorwaarden zijn minimaal marktconform, zegt Sterpolis. Er geldt een nieuwwaarderegeling van 12 maanden voor personenauto’s tot maximaal f 50.000. De accessoires zijn tot f 1.500 (gratis) meeverzekerd.
De polis biedt een wa/casco-dekking tegen een premie gebaseerd op een percentage van de catalogusprijs. Dit percentage beloopt 3,5% resp. 4,375%, afhankelijk van de woonplaats van de verzekerde. Ons land is in twee regio’s opgedeeld. Ruwweg zijn dat: West- en Zuid-Nederland (4,375%), en Noord- en Oost-Nederland (3,5%).
Eigen risico
Het eigen risico bedraagt ten hoogste 10% bij aanvang en daalt met 1% voor elk schadevrij jaar tot een minimum van 1%. Bij een schade wordt het eigen risico met 3% verhoogd, tot het maximum van 10%.
Heeft een verzekerde bij aanvang van het contract vijf of meer schadevrije jaren, dan heeft hij een eigen risico van 8%. Bij schade wordt de mogelijkheid geboden het eigen risico te laten financieren en maandelijks af te betalen.
Premievoorbeeld
Een voorbeeld: een doorsnee all-risksverzekering voor een auto met een catalogusprijs van f 29.950, en twee schadevrije jaren, kost volgens Sterpolis f 2.147 in het eerste jaar, f 1.790 in het tweede jaar en f 1.575 in het derde jaar, in totaal f 5.512. Bij Sterpolis is de premie f 1.048 per jaar, in totaal over drie jaar f 3.144.
Na een schade van bijvoorbeeld f 3.500 in het tweede jaar, stijgt de premie voor een doorsnee all risks-polis naar f 2.454 in het derde jaar. Bij Sterpolis blijft de premie, ook na schade, onveranderd f 1.048 per jaar. Daar staat tegenover dat het eigen risico hoger ligt: f 2.695 (8% van catalogusprijs) tegenover f 300. Bovendien wordt dit eigen risico, na schade, met 3% opgehoogd tot het maximum van 10%.

Reageer op dit artikel