nieuws

Autotelefoon in buitenland steeds meer aan banden

Archief

In het buitenland krijgt de autotelefoon het steeds moeilijker, in Nederland zijn vooralsnog geen plannen om het gebruik ervan te ontmoedigen, ondanks een verzoek in die richting door Veilig Verkeer Nederland.

Zwitserland is na Italië en Zweden het derde Europese land dat het gebruik van autotelefoons aanpakt. Per 1 september is in Zwitserland alleen nog apparatuur toegestaan waarbij het stuur niet losgelaten hoeft te worden, de zogenaamde hands-freetoestellen. Overtreders van het verbod kunnen een boete van f 125 tegemoet zien.
België beraadt zich over een autotelefoonverbod. In Duitsland staat het ministerie van Verkeer afwijzend tegen een verbod op autotelefoons, evenals de meeste politieke partijen in het Duitse parlement. Het ministerie beroept zich op een Duits onderzoek, dat geen verhoogd risico door autotelefoons aantoont. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt echter dat telefonerende autobestuurders een drie keer zo grote kans hebben bij een ongeval betrokken te raken als telefoonloze weggebruikers.
Duitse automobilisten kunnen hun all-risks dekking mislopen als ze ten gevolge van het telefoneren bij een ongeluk betrokken raken. Nederlandse verzekeraars willen zover niet gaan, hoewel Veilig Verkeer Nederland (VVN) een blokkering van de uitkering van verzekeringsgeld aan telefonerende brokkenmakers zou toejuichen. VVN vindt een wettelijk verbod niet nodig. Een duidelijke polisvoorwaarde zou gebruikers van een autotelefoon voldoende op het gevaar van hun gedrag wijzen. De verzekeraars zien geen heil in het opnemen van een dergelijke clausule. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars: “Zaken als het dragen van een autogordel en het rijden onder invloed zijn wettelijk geregeld, het gebruik van autotelefoons niet. Waar trek je dan de grens, als een bestuurder een muziekcassette verwisselt? Wij zien daarom geen reden om een aparte regeling voor het telefoneren in auto’s op te nemen. Er is bovendien geen cijfermateriaal voorhanden waarin een duidelijk verband wordt gelegd tussen verkeersongevallen en het gebruik van autotelefoons. Mocht een weggebruiker zich door het telefoneren roekeloos gedragen, dan is het een taak van de politie deze persoon tot de orde te roepen.”

Reageer op dit artikel