nieuws

Autotaalglas opent aanval op monopolie van Carglass

Archief

De explosieve groei van ruitschades afgelopen jaar speelt opkomend autoruitenspecialist Autotaalglas in de kaart. Verschillende verzekeraars passen momenteel hun polisvoorwaarden aan, waarbij meer nadruk komt te liggen op schadestroomsturing bij glasschade. Bovendien breiden veel maatschappijen hun samenwerking met marktleider Carglass uit met een tweede landelijk opererende glasspecialist.

Afgelopen week ging Autotaalglas een samenwerking aan met Ohra (Delta Lloyd). De direct-writer, met 110.000 auto’s in portefeuille en zo’n 5.000 autoglassschades per jaar, zal zijn klanten onder meer op de nieuwe samenwerking wijzen via de groene kaart en de eigen media.
Ook wijzigt Ohra met ingang van 1 oktober de polisvoorwaarden. Verzekerden die hun kapotte autoruit moeten laten vervangen, zullen eerder naar Carglass of Autotaalglas toerijden, aangezien ze daar genieten van een ongewijzigde no-claim (bij vervanging elders wordt de no-claim bevroren) en vergoeding van de helft van het eigen risico (elders wordt volledig eigen risico toegepast). Ongeveer de helft van de Ohra-klanten heeft een eigen risico. Voor ruitreparaties blijven de polisvoorwaarden overigens ongewijzigd.
Volgens Sander Stroy, adjunct-directeur Schade bij Ohra, bedraagt het verschil in prijs tussen autoruiten van Carglass en Autotaalglas enerzijds en de reguliere handel anderzijds vaak ‘enkele honderden guldens’.
Visitekaartje
Stroy beschouwt de autoglasbedrijven bovendien als visitekaartje van Ohra. “Zo’n dertig tot veertig procent van de claims die hier binnenkomen, hebben betrekking op glasschade. Dat zijn bij elkaar erg veel klantcontacten. Voor Ohra is het daarom van groot belang dat klanten bij schade op een goede manier geholpen worden. Bij zowel Carglass als Autotaalglas zijn we zeker van kwaliteit.”
Ohra stelt hoge eisen aan de samenwerking met de autoglasreparatiebedrijven. Stroy: “Behalve dat we prijsafspraken maken, willen we hier geen papieren facturen meer ontvangen. Alles dient volledig geautomatiseerd te verlopen. Tot voor kort had ik hier twee medewerkers zitten die er een dagtaak aan hadden om de glasnota’s in te kloppen. Die situatie laat ik liever achter me. Bovendien verwacht ik dat het autoglasbedrijf ons voorziet van managementinformatie. We willen kunnen zien waar en bij welke merken wat voor soort ruitschades zijn voorgekomen, zodat we zonodig maatregelen kunnen nemen”.
Marktaandeel
Autotaalglas speelt handig in op de veranderende marktomstandigheden. Tot voor kort beperkte de reactie van autoglasherstelbedrijven op de monopoliepositie van Carglass zich tot moddergooien en het indienen van klachten bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
“Steeds meer verzekeraars willen graag tot een andere verdeelsleutel komen als het gaat om samenwerking met autoglasbedrijven. Bovendien is Autotaalglas gevestigd in zestien plaatsen waar geen Carglass-vestiging is. Dat is niet alleen prettiger voor de klant, maar ook voor verzekeraars, aangezien zij bij schades in die betreffende plaatsen geen mobiliteitstoeslag in rekening gebracht krijgen. Autotaalglas bestaat in tegenstelling tot Carglass uit 43 zelfstandige ondernemers, en daar zit meteen onze kracht. Onze franchisenemers gaan tot het uiterste voor hun klanten. Zo vindt de klant na vervanging van een kapotte ruit bijvoorbeeld een auto die van binnen geheel is schoongemaakt, inclusief alle ruiten”, aldus de onlangs aangetreden commercieel directeur van Autotaalglas, Bob Werensteyn.
Werensteyn is goed op de hoogte van de positie van concurrent en marktleider Carglass, aangezien hij daar tot anderhalf jaar geleden nationaal accountmanager was. “Tussendoor ben ik manager volmachten geweest bij AXA. De sfeer en aanhoudende reorganisaties daar bevielen me echter niet en bovendien miste ik de lucht van ‘benzine’. Bij Autotaalglas kreeg ik de gelegenheid om hetzelfde te gaan doen als bij Carglass destijds: het uitbouwen van de activiteiten.”
“We willen naar een marktaandeel van 25 tot 30%. Nu zitten we nog op een aandeel van ruim 10%. Een deel van de markt zullen we bij Carglass weghalen. Uit de ervaringscijfers van andere verzekeraars blijkt echter ook dat bij samenwerking met Carglass én Autotaalglas het percentage reparaties en vervanging door derden afneemt.”
Schade-explosie
Evenals veel andere autoverzekeraars heeft Ohra in 1999 een explosieve groei van autoruitschades meegemaakt. “Gezien de geringe stijging in het eerste halfjaar van 2000 hebben we in 1999 misschien te maken gehad met een saneringsronde. Te vergelijken met de schade na een fikse storm van de omgewaaide schuurtjes die toch al op instorten stonden”, aldus Stroy. Een andere oorzaak ziet Stroy in de agressieve aanpak van autoglasreparatiebedrijven die automobilisten op straat aanspreken en hen aanbieden om een gratis reparatie uit te voeren. “Wat die mensen zich niet realiseren is dat wij verzekeraars daarvoor de rekening krijgen en het derhalve wordt doorberekend in hun premie.”
Volgens Bob Werensteyn zijn het met name de kleinere glasreparateurs die de branche een slechte naam bezorgen: “Zulke cowboys zie je inderdaad op de parkeerterreinen van winkelcentra. Ze bieden het winkelende publiek hun diensten aan. De gepeperde rekening gaat vervolgens naar de autoverzekeraar en vaak brengen ze ook nog onterecht toeslagen in rekening. En naar een garantie op de reparatie kun je vanzelfsprekend fluiten”.
Autotaalglas vervangt komende maand het huidige logo met het – pats! – steentje door een moderner variant.

Reageer op dit artikel