nieuws

Autoschadelast kan 25% lager door beïnvloeding rijgedrag

Archief

Prodrive Training, een bedrijf uit Lelystad dat rijvaardigheidstrainingen verzorgt die speciaal zijn gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wil met een groot aantal verzekeraars gaan samenwerken. Dat moet maatschappijen een lagere schadelast en verzekerden een lagere premie opleveren.

Het bedrijf biedt een compleet pakket aan diensten die automobilisten meer inzicht geven en hun rijgedrag verbeteren. Kernactiviteit is het verzorgen van zogeheten risicobewustwordingstrainingen. “Daarmee veranderen wij niet alleen het rijgedrag van de weggebruiker, maar we zorgen ook voor veiliger werkomstandigheden voor bijvoorbeeld accountmanagers en beroepschauffeurs, die veel achter het stuur zitten”, zegt accountmanager schadepreventie Rob van Gaal.
Veel bedrijven besteden al aandacht aan het bevorderen van veilig rijgedrag bij de eigen werknemers. “Dat heeft resultaat, maar zij kunnen alleen losse elementen aanbieden en beschikken zelf niet over trainingsfaciliteiten. Voor een optimaal resultaat is een langdurig concept van gedragsbeïnvloeding nodig. Dat bieden wij onder de naam ProVention. Binnen dat concept maken wij onder meer een analyse van het wagenpark, we signaleren de pijnpunten daarin, dragen oplossingen aan en trainen ten slotte de medewerkers.”
Volgens Van Gaal zijn verzekeraars niet altijd bereid om te investeren in preventie, omdat de opbrengst niet direct duidelijk meetbaar is en de mogelijkheden onbekend zijn. “Veel verzekeraars zien weinig resultaat van hun preventieactiviteiten. Maar wij gaan uit van het idee dat voor het beperken van schade ‘beïnvloeden’ het toverwoord is.”
Samenwerking
Van Gaal verwijst naar onderzoek van TNO, dat heeft uitgewezen dat gedragsbeïnvloeding tot 25% schadereductie kan opleveren. “Verzekeraars kunnen een grote rol spelen in de promotie van schadepreventie. Zij kunnen ondernemingen korting bieden als zij investeren in preventie. Dat bevordert de trouw van de klant.”
Met Van Kampen Groep heeft Prodrive sinds twee maanden al een samenwerking: individuele verzekerden die een rijvaardigheidstraining volgen, krijgen 15% korting op de premie. “Zo laat je als verzekeraar de risicoselectie door de klanten zelf uitvoeren. Vanuit de EU-richtlijnen wordt de verantwoordelijkheid van verzekeraars voor schadepreventie ook steeds meer benadrukt.” De kosten van een training bedragen enkele honderden euro’s.
Preventie heeft volgens Van Gaal echter vooral een gunstig effect voor de verzekeraars. Hij noemt als voorbeelden de sterk gestegen schadelast bij bestelauto’s en de categorie jongere verzekerden. “Jongeren zijn relatief vaak betrokken bij ernstige ongevallen. Een mogelijkheid is om jonge verzekerden verplicht zo’n training te laten volgen.”
Volgens Van Gaal moeten verzekeraars nu nieuwe wegen inslaan om de schadelast verder te kunnen beperken. “Schadesturing heeft zijn eindstation wel zo’n beetje bereikt en een aantal maatschappijen voert de laatste tijd een strenger acceptatiebeleid. Verlaging van de schadelast kan echter alleen worden bereikt door voortdurende gedragsbeïnvloeding.”

Reageer op dit artikel