nieuws

Autoschadeherstellers blijven kwakkelen

Archief

2005 was een zwaar jaar voor schadeherstellers, aldus brancheorganisatie Focwa. Het aanbod van schade bleef structureel laag.

De omzet van aangesloten kleine, middelgrote en grote schadeherstelbedrijven steeg met respectievelijk 5%, 1% en 2%, bij een algehele inflatie in 2005 van 2%. De absolute omzetontwikkeling voor (middel)grote schadeherstellers was vorig jaar dus nagenoeg nihil.
Omdat de tariefsberekening geen gelijke tred houdt met de stijgende kostprijs, eten veel bedrijven als het ware hun eigen vermogen op, aldus Focwa.
Het gemiddelde schadebedrag bij de aangesloten bedrijven blijft al sinds 2002 dalen. Toen bedroeg de gemiddelde schade _ 1.399 en in 2005 _ 1.333. Ook het aantal Audatex-calculaties is sinds 2002 gestaag afgenomen van ruim 650.000 naar 570.000 vorig jaar.
Op de korrel
Volgens marketingspecialist Han van Es, die eind vorig jaar een onderzoek uitvoerde in de automotive-branche, zijn de vooruitzichten voor schadeherstelbedrijven triest. “De marges nemen af en schadeverzekeraars drukken een heel zwaar stempel op de branche”, stelt hij in een artikel in het Financieele Dagblad.
In datzelfde artikel wordt de inkoopmacht van schadeverzekeraars (zoals bijvoorbeeld de verzekeraars verenigd in Schadegarant) op de korrel genomen. Ze zouden de tarieven en vergoedingen in de schadeherstelbedrijven dicteren en inzicht eisen in de bedrijfsvoering. Ook het feit dat verzekeraars een deel van de marge op onderdelen naar zich toe willen halen, zet kwaad bloed in de branche. Zeker in het licht van de huidige prijzenoorlog bij autoverzekeringen, waar verzekeraars kennelijk nog voldoende marge voor over hebben.
Directeur Johan Schoonhoven van Schadegarant spreekt tegen dat bedrijven onder druk worden gezet. Maar inmiddels heeft ook Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, alarm geslagen over de inkoopmacht van verzekeraars, niet alleen op het gebied van ziektekosten, maar ook bij autoschadebedrijven.

Reageer op dit artikel