nieuws

Autopremies blijven dalen

Archief

De premies voor motorrijtuigenverzekeringen zullen dit jaar nog verder dalen, zo voorspelt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

Het CVS baseert deze prognose op de trend gedurende de eerste helft van dit jaar: in het eerste kwartaal daalde de gemiddelde WA-cascopremie met 10% en in het tweede kwartaal met nog eens 4%.
Het CVS wijt de premiedaling voor nieuwe motorrijtuigenverzekeringen aan de toenemende concurrentie, die inmiddels in een ware prijzenoorlog is uitgemond. Maar de premie-inkomsten van de verzekeraars zijn ook negatief beïnvloed door de tegenvallende economische groei, die zijn weerslag had op de groei van het aantal voertuigen. Een afname van het aantal schadegevallen heeft tot gevolg dat ook de bestaande premies dalen, doordat meer mensen in een lagere bonus-malusschaal terechtkomen.
Hoewel de economie nu weer aantrekt, zal de markt weliswaar weer iets groter worden, maar als de premies blijven dalen, hoeft deze trend (nog) niet zichtbaar te worden in het premievolume van de verzekeraars, aldus het CVS.

Reageer op dit artikel