nieuws

Autoportefeuille Univé behoudt stijgende lijn

Archief

Bij een brutopremie-inkomen van ruim f 2 mld heeft Univé vorig jaar zijn brutoresultaat gecontinueerd op f 114 mln. Hoofdverantwoordelijk daarvoor was de belangrijke portefeuille Motorrijtuigen.

In 1994 liet Univé nog een brancheresultaat Motorrijtuigen van f -47 mln in de boeken noteren. Een jaar later volgde een vermindering van het verlies tot f -9,5 mln. In 1996 begon met een resultaat van f 27,2 mln de zon weer te schijnen.
Vorig jaar heeft Univé de stijgende lijn weten te behouden, getuige het technische resultaat van f 41,4 mln, op een brutopremie-inkomen van f 470 (477) mln. De wa-tekening verbeterde het sterkst tot f 13,6 (5,3) mln, tegen een cascoresultaat van f 27,8 (21,9) mln.
Per 1 maart heeft Univé daarom de cascopremie verlaagd. De wa-premie werd daarentegen verhoogd, met het oog op het Pemba-regres en het wetsvoorstel Verkeersongevallen. “We verwachten een verdere schadestijging en het is ons beleid om snel op ontwikkeling te reageren”, aldus algemeen directeur Thijs Meinders. “We willen niet, zoals in 1993 en 1994, achter de feiten aanlopen.”
De motorportefeuille werd vorig minder vaak geconfronteerd met diefstallen van verzekerde voertuigen. Van de 25.000 verzekerde (bestel)auto’s werden er 643 als gestolen opgegeven. “Dat is exact vijftig minder dan het jaar daarvoor”, aldus schadedirecteur Jan Vlasblom. Volgens hem worden er wel meer bromfietsen gestolen.
Tegenvaller
Een tegenvaller incasseerde Univé met het levenbedrijf. Het resultaat bleef weliswaar gelijk (f 3 mln) maar het premie-inkomen daalde naar f 48 (62) mln. Het periodieke premie-inkomen steeg nog wel met 10% tot zo’n f 24 mln, maar koopsommen werden aanmerkelijk minder gesloten.
Volgens Meinders zijn de lage rente en de jubelstemming op de aandelenbeurs verantwoordelijk voor de terugval. “Daardoor konden onze traditionele koopsommen de concurrentie onvoldoende aan.”
Meinders trekt nog geen conclusies uit de terugval van het levenbedrijf. Maar duidelijk is dat de doelstelling – een volwaardige levenpoot met op termijn f 1 mld jaarpremie – vooralsnog een utopie lijkt. Om toch de gewenste groei te bewerkstelligen denkt Univé aan de introductie van beleggingsverzekeringen, hoewel dit eerder niet als een serieuze optie werd gezien. Meinders: “Ik voel nog steeds enige aarzeling. Je moet ook je beperkingen kennen. Univé is geen verkooporganisatie.”
Het levenbedrijf moet in elk geval via hypotheken een injectie gaan krijgen. Univé heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Bouwfonds Limburgse Gemeenten, een dochter van SNS Reaal.
Zorg
Als zorgverzekeraar kende Univé een prima jaar. Het premie-inkomen steeg naar f 1.249 (1.162) mln. Het resultaat daalde naar f 19 (33) mln.
Op de valreep van 1997 verwelkomde de Zwolse verzekeraar de 400.000e ziekenfondsverzekerde. In de collectieve markt sloot Univé contracten met onder meer de Sociale Verzekeringsbank, het ministerie van Landbouw en de overkoepeling van werkvoorzieningsschappen.
Zorgen heeft Meinders ten slotte met het oog op de millenniumwisseling. Na in 1996 al voor f 5 mln te hebben gereserveerd voor de oplossing van interne millenniumproblemen, werd vorig jaar een voorziening van f 35 mln getroffen. “En dat voor een gebeurtenis die niets aan je klant of je product toevoegt. Daar heb ik veel moeite mee.” Univé 1997 1996 Brutopremie 2.023 1.923 w.v. (storm)her 66 65 leven 48 62 schade 563 554 zorg 1.249 1.162 onderlingen 163 145 Brutoresultaat 114 114 w.v. (storm)her 15 11 leven 3 3 schade 42 34 zorg 19 33 onderlingen 41 40 Geboekte premie schade 566 566 w.v. motor 470 477 ongevallen 42 39 brand 8 8 aansprakelijkh. 27 25 overig 18 16 Techn. resultaat schade 55 54 w.v. motor 41 27 ongevallen 14 16 brand 0 2 aansprakelijkh. -1 2 overig 1 7 Beleggingsopbrengst 96 87 Bedrijfskosten 200 181 w.v. provisie 52 48 Nettowinst 60 66 Eigen vermogen 1.107 928 (x f mln)

Reageer op dit artikel