nieuws

Automatische premie-incasso geblokkeerd: schade ongedekt

Archief

Het zonder kennisgeving aan de cliënt blokkeren van de automatische incasso van de (kwartaal)premie voor de autoverzekering, is een bank duur komen te staan. De bank draaide uiteindelijk op voor een autoschade van bijna 21 mille, die de verzekeraar had geweigerd te vergoeden.

De verzekerde had volgens de bank enige tijd moeite zijn kwartaalpremies voor de autoverzekering tijdig betalen. Diverse keren had de bank moeten attenderen op een tijdige aanzuivering van de betaalrekening, evenwel zonder succes. De autoverzekeraar slaagde er zodoende vaak niet in de kwartaalpremie op tijd te innen, ondanks de waarschuwing dat de dekking zou kunnen worden opgeschort.
Volgens de bank was haar cliënt al twee keer wekenlang onverzekerd geweest als gevolg van een te late betaling van de premie.
‘Rood-stand’
Zo ook in het najaar 1992. De verzekerde had de premie voor het nieuwe kwartaal per 1 november van dat jaar moeten voldoen, maar was opnieuw in gebreke gebleven. De overboeking was aanvankelijk wel verricht, ondanks een ‘rood-stand’, maar later was het bedrag weer teruggestort op de betaalrekening van de verzekerde.
De verzekeraar meldde de storting aan verzekerde en kondigde aan begin 1993 een nieuwe poging tot automatische incasso te zullen doen. De verzekerde vulde zijn rekening aan met het verschuldigde bedrag. Desondanks lukte ook de tweede incasso niet. Nu, omdat de bank intussen de rekening had geblokkeerd voor automatische incasso’s door derden.
De verzekerde was daarvan niet op de hoogte gesteld. In januari 1993 was hij betrokken bij een aanrijding. De schade aan eigen auto en die van de tegenpartij werd vastgesteld op f 11.487 resp. f 9.502, in totaal f 20.989.
De verzekeraar weigerde de schade te vergoeden, omdat de dekking was opgeschort wegens niet-betalen van de premie.
Bank nalatig
De verzekerde stelde daarop de bank aansprakelijk voor de schade, omdat deze hem niet op de hoogte had gesteld van het blokkeren van de automatische incasso. De bank kan inderdaad geen (kopie van de) brief met die mededeling overleggen.
De Geschillencommissie Bankbedrijf deelde de mening van de verzekerde dat de bank nalatig is geweest, en in beginsel aansprakelijk is voor de schade. De tegenwerping van de bank dat haar aansprakelijkheid voor fouten in de uitvoering van betaalopdrachten is gemaximeerd tot f 500 per opdracht, wijst de Geschillencommissie eveneens van de hand. Het blokkeren van de automatische incasso mag niet worden gezien als een betalingsopdracht van de cliënt. De bank moet de totale schade vergoeden.
Geschillencommissie Bankbedrijf nr. A9499, 15 november 1994

Reageer op dit artikel