nieuws

Auto gestolen van garage- terrein; wie moet betalen?

Archief

Een man heeft zijn auto voor reparatie op het terrein van een schadeherstelbedrijf geparkeerd en de sleutels bij de receptie afgegeven. Twee dagen later blijkt de auto te zijn gestolen. De man is tegen diefstal verzekerd. Zijn verzekeraar dekt voorlopig de schade, in afwachting van de vergoeding door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het reparatiebedrijf.

De autoverzekering bestaat een klein jaar, de verzekering van het schadeherstelbedrijf is van oudere datum. Op grond van het chronologisch beginsel vindt de verzekeraar van de man dat de garageverzekeraar de diefstal moet vergoeden, mede omdat een cascoverzekering geen speciale verzekering is.
Aangezien de garageverzekeraar weigert te betalen, stelt de autoverzekeraar voor het geschil voor te leggen aan de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars.
Géén samenloop
De verzekeraar van het reparatiebedrijf meent dat er in het geheel geen sprake is van samenloop. Hij beroept zich daarbij op de eigen definiëring van de Commissie Samenloop uit 1975: “Samenloop ontstaat als gevolg van het bestaan van verschillende polissen, welk elk voor zich de verzekerde of medeverzekerde dekking toezeggen in geval van schade, gelegen in hetzelfde belang”.
De verzekering van de man is een “op het specifieke voertuig geïndividualiseerde cascopolis”, terwijl de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigenbedrijven van de schadefirma een algemene dekking is ten bate van de ondernemer. Er is dus volgens de verzekeraar van het reparatiebedrijf geen sprake van ‘vergelijkbare’ verzekeringen.
Ter toelichting verwijst de verzekeraar van het schadebedrijf naar een arrest van 11 september 1985 van het Gerechtshof te Den Haag (V.R. 1986, 102). Het Hof besliste daarin dat in gevallen als het onderhavige enkel en alleen het garagebedrijf vergoeding van de schade van zijn cliënt bij zijn garageverzekeraar kan vorderen. Hiertoe bestaat geen aanleiding als de cliënt door diens eigen particuliere verzekeraar schadeloos wordt gesteld.
Uit genoemd arrest blijkt volgens de garageverzekeraar al duidelijk, dat de autoverzekeraar (in de plaats van de automobilist tredend) in het geheel geen zelfstandig vorderingsrecht tegen hem toekomt. Bovendien geeft de garageverzekeraar te kennen dat de reparateur uitdrukkelijk heeft laten weten geen vergoeding van de diefstalschade bij hem te willen vorderen.
De garageverzekeraar wíl zich niet alleen aan deze keus houden, hij hééft zich ook aan deze keus te houden, betoogt hij zelf. De melding van de schade zoals die op verzoek van de autoverzekeraar heeft plaatsgevonden, heeft in die zin slechts een informerend karakter gehad en mag volgens de garageverzekeraar zeker níet worden opgevat als een verzoek om alsnog tot vergoeding over te gaan (waarvan uitdrukkelijk nota wordt gevraagd).
Overwegingen
De Commissie Samenloop constateert dat in het voorgelegde geschil geen sprake is van samenloop van dekkingen, aangezien de eigenaar van de gestolen auto geen verzekerde is terzake van de bij de garageverzekeraar gesloten aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigenbedrijven.
“Derhalve kan de eigenaar van de gestolen auto aan deze verzekering geen zelfstandige rechten ontlenen, zodat ook de in diens rechten getreden verzekeraar terzake van de onderhavige verzekering geen recht bezit.”
De Commissie is van oordeel dat, nu niet uit de polis blijkt dat de verzekering van de garageverzekeraar eveneens een verzekering ten behoeve van een derde betreft, alleen het schadeherstelbedrijf vergoeding van de schade van zijn cliënt kan vorderen. Ook de Commissie verwijst in dit verband naar het arrest van het Hof Den Haag van 11 september 1985. Het bindend advies van de Commissie laat zich raden: de autoverzekeraar dient dekking te verlenen.
Commissie Samenloop
Uitspraak nr. 91, ‘van garageterrein gestolen auto’.

Reageer op dit artikel