nieuws

Audalet en Verbond praten over afstemming letsel-databanken

Archief

Audalet, ontwikkelaar van systemen voor letselschadeberekening, is in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over afstemming ten aanzien van de opzet van databanken op het terrein van personenschade.

Audalet, in zekere zin uitgegroeid tot hèt maatschappelijk platform op het letselschade-terrein, voelt zich in zijn ontwikkeling geremd, zo kwam naar voren tijdens de recentelijk gehouden aandeelhoudersvergadering.
Aanleiding voor de bezorgdheid van directeur H.J.B.G van de Lustgraaf was het besluit van de sector Schade van het Verbond van Verzekeraars om het Centrum voor Verzekeringsstatistiek een databank voor letselschadegegevens te laten opzetten. Dit was voorgesteld door de Stuurgroep Personenschade. Audalet, waarvan in ruime meerderheid verzekeraars aandeelhouder zijn, was zelf ook al op weg naar zo’n databank.
Jaarcijfers
Audalet heeft vorig jaar een omzet geboekt van f 1,82 (1,78) mln. Het netto resultaat kwam uit op f 140.951 (131.188). Het gebruik van het rekenmodel A-Letsel is gestegen tot 5.088 (5.009) berekeningen. Het aantal organisaties dat geabonneerd is op het rekenmodel is toegenomen van 42 tot 47.
Vorige week is bekend gemaakt, dat ook rechtsbijstandverzekeraar DAS voortaan letselschadeberekeningen gaat uitvoeren met behulp van het Audaletsysteem. DAS verwacht hiervan een verhoging van de snelheid en kwaliteit bij de afwikkeling.
Algemeen directeur mr R. Kootker van DAS (links) en business-manager J. van Beek (Audalet) ondertekenen het contract. Achter hen Audalet’s marketing-manager drs P. Ysbrandy (links) en mr F.A. Kleine, hoofd afdeling Verhaal & Letsel bij DAS.

Reageer op dit artikel