nieuws

Atos: ‘Zorgverzekeraars leggen weer toe op basisverzekering’

Archief

Als gevolg van de niet-kostendekkende jaarpremie zullen naar verwachting elf van de dertien zorgverzekeraars dit jaar verlies maken op de basisverzekering, gezamenlijk tot een bedrag van _ 600 mln. Dat is de verwachting van Atos Consulting.

Vorig jaar oktober voorspelde Atos Consulting dat het verlies van de zorgverzekeraars op de basisverzekering _ 900 mln zou bedragen. Voor dit jaar voorspelt het adviesbureau een verlies van _ 600 mln.
Het door Atos genoemde bedrag van _ 900 mln strookte overigens niet met het bedrag dat toezichthouder DNB eind vorig jaar afgaf, namelijk _ 320 mln. Volgens onderzoeker Paul van den Broek klopt het bedrag van DNB niet. “Je kan niet in juni een bedrag van _ 450 mln noemen en dan in december een bedrag van _ 320 mln. Dat kan niet kloppen.”
Winnaars en verliezers
Atos Consulting constateert dat er geen echte winnaars en verliezers zijn onder de zorgverzekeraars, met uitzondering van twee winnaars en twee verliezers waarvan het klantenbestand met meer dan 5% wijzigde. “De grootste winnaar in absolute aantallen heeft 60.000 verzekerden netto gewonnen en de grootste verliezer ongeveer 110.000 verzekerden netto verloren”, vertelt Van den Broek, die geen namen wil noemen. Verzekeraar Menzis heeft echter eerder al gezegd sowieso 100.000 verzekerden verloren te hebben door het stoppen met volmachten.
Reclame
Van den Broek constateert dat de reclame-uitgaven van invloed zijn geweest op de groei van het aantal verzekerden, ondanks dat de uitgaven fors minder waren. “De totale uitgaven van de zorgverzekeraars aan reclame bedraagt dit jaar _ 46 mln. In vergelijking met vorig jaar zijn de media-uitgaven bijna gehalveerd. Dit is met name veroorzaakt doordat het commerciële seizoen voor het verzekeringsjaar 2005/2006 aanzienlijk langer was dan 2006/2007”, aldus Van den Broek. Verder constateert hij dat er relatief weinig geld is uitgegeven aan reclame op internet, terwijl ruim een kwart van de nieuwe verzekerden zich via internet heeft aangemeld.
Collectiviteiten
De korting op de collectiviteiten is met 7% ongeveer gelijk aan de korting die vorig jaar op collectiviteiten werd gegeven. Volgens Atos is de collectiviteitsgraad met 5% toegenomen tot ongeveer 55%.
“De mate van de groei van het aantal collectief verzekerden is hoofdoorzaak geweest voor de totale winst van het aantal verzekerden. Het aandeel gelegenheidscollectiviteiten is ten opzichte van werkgeverscollectiviteiten bij de meeste zorgverzekeraars licht gestegen.” Van den Broek zegt verder dat het vollopen van de collectiviteiten achterblijft. “De verwachting was 70%. Het blijkt nu 55% te zijn.”
Zorginkoop
De onderzoeker verwacht dat zorgverzekeraars hun verlies op de basisverzekering willen terugverdienen en dat de zorginkoopfunctie van de verzekeraars daar de meeste ruimte voor zal bieden.”Waar zorgverzekeraars voor de stelselwijziging zorginkoop vooral als een administratieve functie beschouwden, denken zij momenteel veel meer vanuit het principe van economy of scale. Door schaalgrootte te creëren proberen ze voldoende ruimte te genereren om zorg efficiënter te kunnen inkopen.”
Van den Broek stelt vast dat de huidige initiatieven op het terrein van zelfhulp en preventie nog (zeer) kleinschalig en niet substantieel zijn. “Hetzelfde geldt ook voor de samenwerking met de zorgaanbieders. Vaak gaat het niet verder dan het kiezen van een aantal voorkeursleveranciers en het maken van afspraken over bijvoorbeeld wachttijden en extra service. Ik verwacht dat er een transitie plaats gaat vinden in de relatie van zorgverzekeraars met zorgaanbieders. De relatie zal verschuiven van (voorkeurs)leverancier naar toeleverings- en ontwikkelingspartner met zogeheten Health Maintenance Organizations (HMO)-achtige constructies. Door dergelijke relaties aan te gaan met zorgaanbieders zullen daarmee voor de zorgverzekeraars ook de kostenbesparingsmogelijkheden toe gaan nemen. Als gevolg is een daadwerkelijke transformatie van de gehele sector te verwachten”, voorspelt Van den Broek.

Reageer op dit artikel