nieuws

Atoompool kampt met onwillige deelnemers

Archief

De Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico’s heeft nog steeds problemen om capaciteit los te weken bij verzekeraars. Sterker nog: er zijn zelfs deelnemers die zich uit de pool willen terugtrekken. Via het Verbond van Verzekeraars worden maatschappijen aangespoord om hun steentje bij te blijven dragen.

De capaciteit van de pool is teruggezakt tot het niveau van 1993. “Uitdrukkelijke verzoeken tot extra inzet vinden geen gehoor”, zo klaagt de directie van de Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN), die de administratie voert van de pool, in het jaarverslag.
De atoompool boekte vorig jaar een premie-inkomen van e 5,1 mln. Dat is minder dan in 2001, toen aan premies circa e 6,0 mln werd ontvangen. Het resultaat bedroeg 57%, zo’n e 2,9 mln. De handhaving van de capaciteit is echter in het geding. Met een verhoging van de internationaal geldende minimale limiet tot e 700 mln (nu e 340 mln) in zicht, is zelf forse verhoging van de capaciteit gewenst. Die bedraagt nu zo’n e 1,5 mld voor materiële schade en aansprakelijkheid tezamen.
VAN-directeur Hans van Dijl: “We hebben deze problematiek bij het Verbond aangekaart. Het heeft zijn leden opgeroepen om de pool te blijven steunen en welwillend te staan tegenover een uitbreiding van de capaciteit. Veel meer kunnen we niet doen”.
Een veelgehoord argument van verzekeraars om niet deel te nemen aan de pool, is dat zij geen industriële risico’s verzekeren. “Dat is geen issue. Ook als je alleen particulieren verzekert, kun je te maken krijgen met de gevolgen van een nucleair ongeval.”
Van Dijls voorganger Tom Jutte riep enkele jaren terug de zorgverzekeraars op om zich aan te sluiten bij de atoompool. “Daar is nauwelijks op gereageerd”, moet Van Dijl constateren. “Door overnames wordt het aantal deelnemende verzekeraars kleiner. Maar bij een overname is een herijking van de aandelen van de deelnemers niet aan de orde.”
Positieve noot in 2003 was dat de atoompool het nieuwe opslaggebouw van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (Covra) aan het verzekerdenbestand kon toevoegen. Inclusief de overige materiële verzekeringen levert dat e 260.000 extra premie op.

Reageer op dit artikel