nieuws

Assuron heeft eerste 3.000 bedrijven binnen

Archief

Begin deze week had de onderlinge verzekeraar Assuron ruim drieduizend aanmeldingen door MKB-ondernemers genoteerd. Assuron is door een aantal branche-organisaties in het midden- en kleinbedrijf opgericht om een premiedempingsverzekering in het kader van de Pemba-wetgeving te bieden.

Assuron biedt MKB-ondernemers dekking voor stijgingen van de gedifferentieerde WAO-premie die het gevolg zijn van WAO-situaties die zijn ontstaan na 1 januari 1998. Dit betekent dat zij ‘inloop’ biedt voor ziektegevallen vanaf begin 1997.
Voor kleine werkgevers bedraagt de premie 0,1% van de loonsom; werkgevers met een loonsom vanaf f 675.000 betalen een premie van 0,4% van de loonsom. Aan Assuron is inmiddels de vereiste vergunning verleend door de Verzekeringskamer.
Bij Assuron hebben zich inmiddels negentien branche-organisaties uit het midden- en kleinbedrijf aangesloten. Met ongeveer twintig branche-organisaties worden nog gesprekken over toetreding gevoerd. Branche-organisaties die participeren in Assuron hebben zeggenschap over de inhoud van het product en de prijsstelling. Zij kiezen ook het bestuur van Assuron.
Het waarborgkapitaal van Assuron zal voor 60% worden opgebracht door pensioenfondsen en voor 40% door de verzekeraars Ohra en Interpolis, die elk 20% voor hun rekening zullen nemen.

Reageer op dit artikel