nieuws

Assuron

Archief

Met een typisch Nederlands compromis hebben MKB Nederland en de NVA een einde gemaakt aan het conflict over Assuron

De affaire eindigde met het vinden van een cosmetische oplossing voor een situatie die niet veel is veranderd. Assuron gaat immers gewoon door! De feiten op een rijtje. MKB Nederland kwam met Assuron omdat uit verkennende besprekingen met vooraanstaande verzekeraars was gebleken dat deze niet stonden te trappelen om met Pemba-producten op de markt te komen. Dit in afwachting van de politieke ontwikkelingen en vanwege de geringe commerciële perspectieven. Toen MKB Nederland het plan voor de onderlinge Assuron als donderslag bij heldere hemel bekendmaakte, reageerde de NVA als door een wesp gestoken. Terecht, de eigen koepelorganisatie ging immers onder haar duiven schieten. In een reactie op het Assuron-initiatief eiste de NVA stopzetting van de plannen. Verzekeraars werden opgeroepen ,,de markt te laten weten dat er bij hen wel degelijk een goede dekking tegen een gunstige premie verkrijgbaar is”. Vervolgens zette de NVA het conflict op scherp door met opzegging van het lidmaatschap te dreigen. Ze eiste ,,op kortst mogelijke termijn” een reactie. MKB Nederland gaf echter geen krimp. Na een radiostilte van meer dan tien weken leek de ontknoping daar: MKB Nederland was volgens de NVA volledig aan haar bezwaren tegemoet gekomen. Dat bericht veroorzaakte alom verwarring. MKB Nederland ventileerde namelijk dat het nooit haar bedoeling was geweest zelf de Assuron-kar te blijven trekken, maar dit op termijn aan haar branche-organisaties over te willen laten. Een beleid dat evenwel niet expliciet blijkt uit de documentatie die bij de officiële presentatie van Assuron was verstrekt. De NVA maakte het een beetje bont door zich openlijk tot overwinnaar te laten kronen, maar zij verzuimde door te laten schemeren dat het een ‘Pyrrhus-overwinning’ betrof. Met het overgeven van het estafettestokje aan de branche-organisaties, is immers niet weggenomen dat MKB Nederland indirect bij Assuron betrokken blijft. Om in voetbaltermen te spreken: MKB Nederland heeft de bal op de stip gelegd en het inschieten overgelaten aan aangesloten branche-organisaties. De NVA claimt echter dat de bal door MKB Nederland van de stip is opgepakt. Duidelijke winst is overigens wel dat er nu mantelcontracten komen onder de paraplu van MKB Nederland, waardoor het intermediair in concurrentie kan treden met Assuron. Die pluim mag de NVA wél op haar hoed steken. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel