nieuws

AssurMada 2001 in juni

Archief

AssurMada 2001 in juni

In Jus d’Assurance stond drie jaar geleden een artikel onder de kop ‘Wie gaat er mee naar Engeland varen?’. Het ging daarbij over het initiatief van Jean van Oosterhout en Aad Remkes om onder de vlag AssurMada met een aantal branchegenoten naar Engeland te zeilen en daar gezamenlijk een weekeinde door te brengen.
In 1998 zeilden Jean en Aad met in totaal vijf schepen met twintig bemanningsleden naar Lowestoft. In 1999 nam de belangstelling toe: tot acht schepen met veertig bemanningsleden. Er werd een Stichting AssurMada opgericht, omdat het initiatief serieuze vormen begon aan te namen. Jean en Aad kregen voorts organisatorische versterking in de persoon van schade-expert Harald van Hengel.
Vorig jaar was er sprake van een welhaast explosieve belangstelling. Dit resulteerde erin dat er tijdens een weekeinde in mei niet minder dan twintig boten met in totaal maar liefst 104 branchegenoten de overtocht maakten. Net als de eerste twee keer sponsorde AssurantieMagazine de havengelden en ontvingen alle deelnemers een door AM verzorgd AssurMada t-shirt.
Vierde editie
Dit jaar staat de vierde editie van AssurMada op het programma. AssurMada 2001 kent als vertrekdatum donderdagmiddag/avond 14 juni, de terugkeer is voorzien op maandag 18 juni in de loop van de middag/avond.
Wie kunnen zich aanmelden? Schippers, werkzaam in de verzekeringsbranche, die (kunnen) beschikken over een zeewaardig zeil- of motorjacht. De deelnemende schippers stellen uiteraard zelf hun bemanning samen. De bemanning dient echter wel zoveel mogelijk te bestaan uit vakgenoten. Voor de schippers die er zelf niet in slagen om een volledige bemanning samen te stellen zullen de organisatoren een bemanningslijst bijhouden. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden, maar er kan geen plek aan boord van een van de schepen worden gegarandeerd. Schippers kunnen zich dus tot de organisatoren wenden, indien zij gebruik wensen te maken van de ‘bemanningsbank’.
Hoe kan men zich aanmelden? Bij voorkeur per e-mail bij: Jean van Oosterhout (Allianz Royal Nederland) jmvanoosterhout@royalned.nl of bij Aad Remkes (Aon Nederland) Aad_Remkes@AON.nl. Wie niet over e-mailmogelijkheden beschikt, kan telefonisch contact opnemen met Van Oosterhout (010-454.14.27) of met Remkes (010-448.73.04).
Zeewaardigheid wordt vereist van de AssurMada-boten…en hun bemanning.
De vlag van AM wappert aan de kade van bestemming Lowestoft.
Fusie?
Tijdens de informatiebijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars in Amsterdam maakte Boudewijn van Uden voor het laatst zijn opwachting als secretaris van de NBVA. Hij maakte hem kennelijk wat nonchalant, want tijdens de forumdiscussie had Van Uden achter de rug van NN-directeur Willem van Es een gezellig onderonsje met NVA-directeur Niels Mourits.
Dit was de zaal niet ontgaan, getuige de vraag uit het publiek of er misschien toch een fusie tussen beide organisaties op komst was. Beide heren haastten zich om dat te ontkennen, waarop Van Es toevoegde: “Ik heb net buitengewoon prettig gesproken met de heer Van Uden, maar dat wil nog niet zeggen dat wij iets gaan ondernemen met de NBVA.” Wellicht is er, met het oog op de nieuwe functie van Van Uden, wél gesproken over een samengaan van NN en Stad Rotterdam?
Van Ommen verhuurt geen ‘markant’ huisje
Lugt Sobbe-directeur Hans van Ommen wordt platgebeld door lezers van AssurantieMagazine. Wat wil het geval? Bij een bespreking van de website www.nottonott.nl werd melding gemaakt van het feit dat Van Ommen een huisje bezit op het Friese recreatiepark ‘Markant’: www.markant-recreatie.nl. Middels een banner op deze site werd de bezoeker attent gemaakt op de mogelijkheden een huisje alhier te huren. Vele lezers dachten echter dat het huis van Van Ommen in Friesland te huur was. ‘S.V.P. niet bellen’ is dan ook de oproep van Hans van Ommen.
Filmfonds Delta Lloyd straks nog verfilmd?
Auteur Leon de Winter gaat een boek schrijven over zijn confrontatie met Delta Lloyd Bank, in het kader van het roemruchte Delta Lloyd Filmfonds dat vroegtijdig ter ziele ging. Onder de werktitel ‘Het Alpha Complex’ maakt De Winter in opdracht van producent René Seegers de affaire openbaar die eind vorig jaar leidde tot de ondergang van het Delta Lloyd Filmfonds.
Met dit investeringsfonds, waarmee ongeveer f 120 mln was gemoeid, moesten vier internationale speelfilms gefinancierd worden. Onzekerheid over de haalbaarheid van deze projecten van het mede door De Winter opgerichte productiebedrijf Pleswin, bracht Delta Lloyd er toe het fonds op te heffen. Delta Lloyd eist op zijn beurt nu f 13 mln van de auteur. Dat zou de schade zijn die de maatschappij opgelopen heeft bij de opheffing van het fonds.
Misschien kan De Winter het boek nog verfilmen? Er is vast wel een concurrent van Delta Lloyd te vinden die dat project wil financieren.
In de categorie charitatieve instelling…
Personeel van ING mag bepalen aan welke goede doelen het concern dit jaar één miljoen euro gaat schenken. In het kader van het tienjarige bestaan van ING heeft de raad van bestuur besloten om tien charitatieve instellingen een donatie van 100.000 euro te doen. Wellicht ook om de vingers niet te branden aan gevoelige keuzes, heeft de ING-leiding een lijst met 24 goede doelen opgesteld en laat het de selectie van tien beste over aan het eigen personeel, dat wereldwijd zijn stem mag uitbrengen. Thema van de goede doelen is ‘investeren in de toekomst’. Kinderen is dan ook het toverwoord bij de te kiezen instellingen. Vijfde kolom:
Breekijzer-polis: Storms in een glas water.

Reageer op dit artikel