nieuws

Assurantiekantoren voelen zich bedreigd door captives en franchise-organisaties

Archief

Het intermediair voelt zich in zijn bestaan bedreigd door de uitbreiding van met name het aantal captives en franchise-organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Rotterdam in opdracht van tien assurantiekantoren.

Het onderzoek werd dit voorjaar gehouden onder bijna 400 assurantiekantoren in het gehele land. Het doel van de opdrachtgevers, van wie de identiteit niet wordt onthuld, is te inventariseren hoe groot de belangstelling is onder het intermediair voor het opzetten van een landelijk keten van zelfstandige kantoren met het predikaat: best office in town.
De tien opdrachtgevers hebben enige ervaring op dit gebied. Zelf zeggen zij al geruime tijd profijtelijk samen te werken op het gebied van marketing, inkoop, technische ondersteuning, en produktontwikkeling.
De adviesketen moet volgens de ‘tien’ uitblinken in kwaliteit en service. “Potentiële klanten moeten de aangesloten kantoren gaan herkennen als de beste plaats voor advies over verzekeringen”, aldus de enquêtebrief aan de aangeschreven assurantiekantoren.
Van de 500 kantoren die zijn benaderd, zouden er 395 hebben gereageerd. Zij hebben alle een bestand van 5 tot 19 werknemers. Van hen is 65% groot voorstander van samenwerking, vooral op het gebied van marketing en promotionele activiteiten. Het merendeel voelt zich sterk bedreigd door uitbreiding van het aantal captives (55%) en franchise-organisaties (45%), de opkomst van het fenomeen banque-assurance (25%) en door het toenemend aantal fusies van assurantiekantoren (21%).
Van de geënquêteerde assurantiekantoren zou 79% de verkoopformule best office in town ‘aantrekkelijk’ vinden. Liefst 65% beschouwt zichzelf al zo en 27% zegt te streven naar die positie. De onderzochte kantoren vinden zich expansief (76%), concurrerend qua prijs/prestatie (63%), en innovatief (61%).

Reageer op dit artikel