nieuws

‘Assurantiekantoren verenigt u’

Archief

Onze reactie is ingegeven naar aanleiding van uw artikel in AM nr 4 over de Van Kampen Groep. Hierbij willen wij uitdrukkelijk stellen, dat wij geenszins genoemde collega willen bekritiseren, doch slechts willen aangeven dat wij van mening zijn dat de invalshoek anders zou kunnen zijn.

Ons bedrijf, Assurantie Administratie Centrale, verwerkt namelijk de (totale) administratie voor de aangesloten (vier) kantoren, welke ook vennoot zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat het ene bedrijf (de administrateur) verdient aan het andere bedrijf (het assurantiekantoor).
De kostenbijdrage ligt bij ons dan ook op een geheel ander niveau dan bijvoorbeeld bij de Van Kampen Groep. De bijdrage van de vennoten bedraagt namelijk – als voorschot – f 6,50 à f 8,50 per polis per jaar.
Onze “centrale” verricht de volgende werkzaamheden:
– verwerken, boeken en verzenden van van maatschappijen ontvangen polissen en aanhangsels en wel op nota’s/briefpapier van de verschillende kantoren;- behandelen en boeken van schaden;- prolongeren;- in- en excasso van debiteuren en maatschappijen;- controle rekening-couranten;- verzenden van door de kantoren aangemaakte brieven en ADN-berichten;- behandeling rekening-courant kliënten;- aanmanen/herinneren van debiteuren. Wat doen de kantoren nog zelf:- invoeren in de computer (in de “wacht”) van mutaties en nieuwe polissen;- verzenden van originele aanvragen naar de maatschappijen;- melden van nieuwe schaden in de computer en verzenden van originele schade-aangifteformulieren naar de maatschappijen. De voordelen zijn:- besparing op personeel (ca. 40-50% van de administratieve binnendienst);- besparing op de automatiseringskosten (wegvallen onderhoudskontrakten voor soft- en hardware);- besparing op bankkosten, ADN en beroepsaansprakelijkheidsvezekering;- de inkomsten uit de tekenkommissie komen alle kantoren ten goede. Voorts biedt de (administratieve) samenwerking de navolgende (bijkomende) voordelen:- gezamenlijk kunnen we beter gekwalificeerd personeel in dienst nemen; de kosten worden namelijk gedeeld;- de kantoren worden ontlast van allerlei administratieve handelingen (inpakken prolongatie), welke de commerciële zaken negatief (kunnen) beïnvloeden;- het is mogelijk het software-pakket maximaal te benutten. Gezien de complexiteit van de automatisering in de toekomst zal dit voor vele kleinere kantoren een probleem gaan opleveren;- bonusprovisies worden – door bundeling van de produktie – eerder gehaald;- de drempel om elkaar voor commerciële zaken te raadplegen wordt aanzienlijk verlaagd;- het benutten van de voordelen volmachten komt binnen bereik van (ook) kleinere kantoren.Hoewel zeker wij kunnen beamen dat het een hell of a job is om een aantal – per definitie – eigenwijze zelfstandige assurantie-tussenpersonen op één lijn te krijgen, blijkt het toch mogelijk te zijn.
En de resultaten worden zichtbaar: er wordt beter, sneller en aanzienlijk goedkoper gewerkt! Bovendien zien wij ook dat de uitwisseling op het gebied van commerciële zaken tussen de verschillende kantoren telkens toeneemt.
Uit eerdere reacties uit den lande is ons gebleken dat er overal in het land kantoren zijn, die de voordelen van een dergelijke samenwerking zien. Maar de angst om samen met collega’s zoiets op te zetten, lijkt veelal (nog) te groot.
Zo’n samenwerking mag nimmer worden opgezet, indien deze uit nood is geboren vanwege bijvoorbeeld slechte resultaten van de betreffende kantoren.
Het uitgangspunt moet zijn dat het altijd beter kan èn moet en dit vanuit een krachtige positie in de markt, want: “stilstand is achteruitgang”. Onze oproep is derhalve: “collega’s verenigt u!”. Assurantie Administratie Centrale (Midden Holland) G.Th. ter Maat

Reageer op dit artikel