nieuws

Assurantiekantoren kampen met vacatures

Archief

Uit onderzoek door bureau D&O blijkt dat meer dan de helft van de assurantiekantoren een of meer vacatures heeft. Ongeveer de helft van deze honderden vacatures is voor vervanging van medewerkers en de andere helft voor uitbreiding.

Van de onderzochte kantoren (467, respons 66%) geeft 22% aan een vervangingsvacature te hebben voor een medewerker in de binnendienst; 9% heeft een vervangingsvacature bij de buitendienst.
Als het gaat om uitbreiding van het personeel geeft 19% van de kantoren te kennen op zoek te zijn naar een binnendienstfunctionaris en 26% wil een nieuwe buitendienstmedewerker aantrekken.
Toenemend probleem
Volgens D&O is het opvallend dat in navolging van de buitendienst óók het vervullen van vacatures in de binnendienst een toenemend probleem is geworden.
“Het aantal vacatures voor functionarissen in de binnendienst overstijgt de vacatures voor die in de buitendienst”, stelt D&O. Van de kantoren geeft 38% aan een vacature in de binnendienst te hebben. “Maar liefst 77% geeft aan dat invulling van vacatures voor de binnendienst problemen oplevert”.
Als oorzaken worden genoemd: onvoldoende ervaring (81%), weinig aanbod (81%), onvoldoende opleiding (42%) en te hoge salariseisen (23%).
Iets minder dan eenderde van de assurantiekantoren zegt een vacature in de buitendienst te hebben, hoofdzakelijk als gevolg van een te beperkt aanbod (90%). Ook beschikken kandidaten over te weinig ervaring (63%) en vakkennis (33%) en hebben zij te hoge salariseisen (41%) om in dienst te treden. D&O: “Assurantiekantoren hebben behoefte aan direct inzetbare mensen. Het intern opleiden is voor veel kantoren kennelijk geen reële optie.”
Werken in tandems
Om een zo groot mogelijke efficiency te bereiken, laten assurantiekantoren de binnen- en buitendienst intensiever samenwerken. Per buitendienstmedewerker worden vaste aanspreekpunten in de binnendienst aangewezen voor administratieve ondersteuning.
De vorming van zulke ‘tandems’ maakt het mogelijk dat de buitendienstmedewerker alle aandacht kan richten op het voeren van adviesgesprekken met cliënten. “Van de assurantiekantoren geeft 44% aan met een dergelijk accountsysteem te werken, 26% wil dit binnen drie jaar gaan invoeren”, aldus D&O.

Reageer op dit artikel