nieuws

Assurantiekantoren door inspectie SZW bezocht

Archief

Diverse assurantiekantoren kunnen dit jaar een bezoek verwachten van de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inspectie richt zich dit jaar op de werkomstandigheden op kantoren. Behalve werkruimten van het verzekeringswezen zullen ook kantoren van de computerbranche, de onroerend-goedmarkt, pensioenfondsen en aanverwante financiële instellingen worden bekeken.
Steekproefgewijs zullen in totaal 1.450 adressen geïnspecteerd worden. De datum waarop de kantoorinspecties aanvangen verschilt per regio. In de meeste regio’s is men al begonnen, maar in de regio Amsterdam wordt pas volgende maand met het onderzoek gestart.
Risico-inventarisatie
De Arbowet verlangt van de werkgever een analyse van de werksituatie op het kantoor. De inspectiedienst van SZW zal daarom naar een risico-inventarisatie vragen. Veel assurantiebedrijven beschikken hier niet over en zullen zich dan ook door dit verzoek enigszins overvallen voelen.
Medewerkers van de arbeidsinspectie gaan bij een onverwacht bezoek na waar de knelpunten liggen. De inspecteurs schenken onder meer aandacht aan brandpreventie, klimaatbeheersing, beeldschermwerkplekken en baliewerkplekken. Daarnaast zal worden gelet op ziekteverzuim en psychische belasting. Al deze punten worden besproken met de verantwoordelijke persoon. Vervolgens wordt in overleg een termijn bepaald waarin de meest nijpende problemen kunnen worden verholpen.
De met de verbeteringen gepaard gaande investeringen kunnen flink oplopen. Een door de ISZW bezochte intermediair in Goirle moest de verlichting van zijn kantoor verbeteren. Ook de bureaus voldeden niet aan de eisen. De 75 centimeter brede tafelbladen moesten worden vergroot tot 80 centimeter. Verder moesten de bureaustoelen door andere exemplaren worden vervangen, omdat de huidige stoelen niet in hoogte verstelbaar waren. Volgens de verzekeringsadviseur, dhr. Van Huijkelom van Efficiënt B.V., was het ameublement nog in uitstekende staat. Hij had gelukkig wel een aparte ruimte voor zijn laserprinter, maar het kopieerapparaat moest met het oog op de ozon-uitstoot een andere plek krijgen. Al met al beliepen de kosten in de tienduizenden guldens.
De afspraken over de verbeteringen worden schriftelijk vastgelegd. Nadat de overeengekomen periode verstreken is, brengen de inspectiemedewerkers een controlebezoek. Zijn de veranderingen nog niet doorgevoerd, dan volgt een waarschuwing. Als de werkgever ook na een hercontrole niets aan verbeteringen van de werkomstandigheden heeft gedaan, dan kan hij in het ergste geval rekenen op een proces verbaal. Volgens projectleider Smink van regio Amsterdam is het in het onderzoek van de kantoorwerkplekken nog niet zover gekomen. Omdat aanpassing van een bestaande situatie aan de Werkomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet vaak flinke financiële investeringen met zich meebrengt, verdient het aanbeveling bij plannen voor nieuwbouw of vervanging van meubilair eerst een analyse te laten maken.
Voor meer informatie kan men terecht bij de landelijke projectleider mevr. Burger-Nauts te Maastricht, tel. 043-3219251, of bij de regionale afdelingen:
Regio Noord tel. 050-5225880
Regio Noordwest tel. 020-5812612
Regio Oost tel. 026-2557111
Regio Midden tel. 030-2305600
Regio Zuidwest tel. 010-4798300
De inspectie richt zich o.m. op de werkplekken.

Reageer op dit artikel