nieuws

Assurantiekantoren doen weinig aan gestructureerde reclame en marketing

Archief

Reclame en marketing wordt door assurantiekantoren veelal op ad hoc-basis gedaan. De kans is daardoor groot, dat deze activiteiten weinig effect sorteren. Dit stelt adviesbureau Dullemond & Oosterbaan (D & O) op grond van een onderzoek onder 245 kantoren.

Volgens D & O is het moeilijk om op effectieve wijze met reclame en marketing bezig te zijn, zonder dat daartoe een plan is opgesteld. “Het gevaar bestaat dan, dat de activiteiten een sterk ad hoc-karakter dragen en daardoor een relatief lage effectiviteit van de reclamegulden tot gevolg hebben.”
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat eind vorig jaar bijna 30% van de geënquêteerde kantoren een reclame- en marketingplan op papier had staan. Van de overige kantoren heeft ruim 55% te kennen gegeven dit alsnog te zullen doen, aldus D & O.
De post ‘reclame en marketing’ maakt bij de kantoren gemiddeld 3% uit van de totale bedrijfskosten. Toch zouden deze kosten relatief het hardst zijn gestegen. Bijna 70% wil deze kostenpost bevriezen, of verlagen.
Profilering en promotie
Naast reclame en marketing wordt ook profilering en promotie belangrijker voor het assurantiekantoor, zo blijkt uit het onderzoek. Toch beschikt slechts 33% over een bedrijfsbrochure waarin de organisatie voor het voetlicht wordt gebracht. Veel meer in trek is het gebruik van de nieuwsbrief als hulpmiddel om de contactfrequentie met relaties te verhogen. Bijna 60% van de geënquêteerde kantoren zegt regelmatig een nieuwsbrief aan relaties toe te sturen, aldus D & O.
Het aantal nieuwsbrieven dat jaarlijks door de 245 kantoren wordt verstuurd, bedraagt 1.141, ofte wel 4,7 gemiddeld. Wie tot de (kern)doelgroep behoren, varieert per kantoor. Bijna 44% van de geënquêteerde tussenpersonen zendt de nieuwsbrief aan alle klanten, ruim 26% alleen aan toprelaties, en 30% maakt een andere selectie. Deze kantoren bieden de nieuwsbrief aan klanten waarmee weinig contacten bestaan, aan zakelijke relaties, aan verenigingen en stichtingen, of huis-aan-huis in de betere woonwijken.
Met het houden van informatie-avonden voor relaties en kandidaat-cliënten zouden enkele kantoren goede ervaringen hebben opgedaan. Aandacht werd besteed aan onder meer bedrijfssparen, Arbo-diensten, en WAO-gatverzekeringen. Bijna 19% van de geënquêteerde kantoren zegt dit jaar één of meer informatie-avonden te zullen gaan houden over actuele onderwerpen.

Reageer op dit artikel