nieuws

Assurantieclubs kampen met daling ledenaantal

Archief

Het aantal leden van de 21 assurantieclubs aangesloten bij de Federatie van Assurantie Clubs is in 1998 gedaald tot 16.281. Dit is een afname van 903 leden ten opzichte van 1997. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1998 van de Federatie.

De Veluwse Assurantieclub neemt het leeuwendeel van de terugloop voor haar rekening met een verlies van 267 leden: 712 (979). Gevolgd door de Drentse Assurantie Club met een terugloop van 184 leden: 626 (810). De Haagse Assurantie Club verliest 138 leden: 2.289 (2.427).
Van de 21 aangesloten clubs zijn er maar vier die een ledenwinst boeken. Hierbij is de Leidse Assurantie Club abolute koploper met een winst van 89 leden: 1033 (944). Gevolgd door de Assurantie Club Zwolle e.o. met een ledenaanwas van 62: 603 (541).
Reden
Volgens Federatie-secretaris Ron Nieuwenhuijs is de terugloop van het aantal leden mede te wijten aan het loskoppelen van het lidmaatschap van een assurantieclub en het volgen van een cursus.
“Werd men vroeger automatisch lid van een assurantieclub als men een cursus volgde, nu laten we cursisten gratis kennismaken met een assurantieclub, waardoor de automatische toestroom is afgenomen.”
Voorzitter
De voorzitter van de Federatie, Wiel Stevens, treedt tijdens de jaarvergadering op 28 mei statutair af en is niet herkiesbaar. Het Federatiebestuur draagt Jan Muller voor als beoogd opvolger.
De Federatie krijgt daarmee een kersverse Ridder in de Orde van Oranje Nassau tot voorzitter. Jan Muller is op 29 april geridderd voor zijn verdiensten voor de samenleving.
Als Muller gekozen wordt tot voorzitter dan zal hij als regiovoorzitter West aftreden. Zijn opvolger in de regio wordt Hans Jonker.
Jan Muller krijgt de versierselen die horen bij het ridderschap opgespeld door burgemeester J. van Houwelingen van de Haarlemmermeer.

Reageer op dit artikel