nieuws

Assurantieclub Zwolle: ‘WFD werkt stimulerend’

Archief

Assurantieclub Zwolle: ‘WFD werkt stimulerend’

In mei bestond Assurantieclub Zwolle en omstreken vijftig jaar. In die maand trad ook voorzitter Ben Koekkoek terug om plaats te maken voor Teun Jalink. Jalink ziet in de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) een kans voor assurantieclubs om het ledental weer op een hoger peil te brengen.
Jalink vindt niet dat de opleidingsrol van de clubs de laatste jaren verwaterd is. “Hoewel de overgang naar centrale aansturing via Nibe-SVV absoluut geen goede was. Het was alsof je als tussenpersoon tegen je relatie moest zeggen: je kunt beter naar een direct-writer gaan.” In zijn ogen is met een regionaal opleidingscentrum de opleidingsrol van de assurantieclubs qua uitvoering misschien veranderd, maar de fundamentele benadering is hetzelfde: regionaal opleiden via een assurantieclub. “Dat we daarbij in federatieverband een interregionaal instituut hebben opgericht voor de clubs, was voor ons gesneden koek. Wij waren met de Sanon al een voortrekker en vormden een sjabloon voor de huidige drie regionale opleidingsorganisaties. Fidi/Pé moet nog wel verder ingebed worden. Tell and sell, is onze beleving”, zegt Jalink.
FiDi/Pé en de clubs kunnen wederzijds van elkaar profiteren, denkt Jalink. “Bovendien zal een goed, controleerbaar en integer stelsel van PE-punten, waarbij deelname aan lezingen bij de lokale assurantieclub tot punten leidt, stimulerend werken. Een deel van je deskundigheid haal je dan immers verplicht bij de club. De komst van de WFD is daarbij een stimulerende factor.”
Een andere manier om meer leden te trekken, is het differentiëren op prijs. “Een lidmaatschap van de club betekent significant lagere kosten. Daar ligt dan ook een belang bij werkgevers. Maak je medewerkers lid van de club, dan dien je twee doelen: lagere opleidingskosten en bredere oriëntatie vanwege de activiteiten van de club. Daarnaast merken we dat netwerken zeker bij nieuwe leden de nodige aandacht heeft. Je leert en hoort gewoon heel veel als je met diverse mensen binnen de club spreekt.”
Het verjongen van het ledenbestand komt bij de Zwolse al aardig op gang. “Wij slagen erin door een actieve benadering van het bestuur nieuwe, jonge leden te werven. Dat gaat nog niet heel hard, maar het werkt wel. Het ledental is het laatste jaar gedaald, ook doordat onze penningmeester de bezem door het ledenbestand heeft gehaald. Ons doel is om met verjonging van het bestand rond de driehonderd leden te blijven zitten”, zegt Jalink. “We streven naar vernieuwing, maar ook naar herkenning. Dat betekent dat we lezingen in beginsel altijd op een vaste locatie houden, restaurant Urbana in Zwolle.”
Geen fusie
Naast workshops worden incidenteel bedrijfsbezoeken op locatie gehouden. “Waar we vooral op focussen, zijn kwalitatief hoogwaardige lezingen met aansluitend ‘netwerktijd’. Dat laatste komt steeds beter tot ontwikkeling.”
Fuseren met een streekgenoot is (nog) niet aan de orde. “In beginsel is en blijft de Zwolse een zelfstandige club”, zegt Jalink. “Maar je mag nooit blind zijn voor maatschappelijke en bedrijfstakontwikkelingen. Het ledenaantal staat een zelfstandig bestaan zeker niet in de weg. We zoeken eerder samenwerking dan fusie. Zo praten we informeel met onze buurclubs TAC (Twente) en VAC (Veluwe) over zaken die ons gezamenlijk bezighouden: ledenvoordelen en regiolezingen.”
Volgens Jalink kenmerkt het ledenbestand van de Zwolse zich door een vrij zware vertegenwoordiging van ‘oudere jongeren’. “Wel is een flink aantal vrouwen lid: bijna 20% van onze leden is vrouw. Maar het blijft nog te veel een mannenclub. We zijn onlangs gestart met een onderzoek naar het aanboren van nieuwe doelgroepen, zoals hypotheekkantoren en financieel planners. Dat past ook in de visie dat we ons als club meer in de richting van vereniging van financiële dienstverleners gaan ontwikkelen.”
Sponsors
Jalink prijst zich gelukkig dat de Zwolse nog steeds goede sponsors kan vinden. “Wij bieden onze sponsors de mogelijkheid om een lezing te verzorgen of zich op andere wijze te presenteren, maar wij zullen nooit toestaan dat we primair door een sponsor worden gebruikt voor zijn commerciële belangen. Maar we zijn niet roomser dan de paus: een sponsor mag wel uitleggen waarom hij of zij zich zo succesvol in een markt begeeft. Dat vinden wij juist leerzaam, want in onze optiek gaat het – met behoud van de signatuur van de club – om verwerving van kennis, vaardigheid en attitude. En daar past een commercieel verhaal ook prima in.”
De club vierde op 14 mei het vijftigjarig bestaan en was op die dag gastheer van de jaarvergadering van de Federatie van Assurantieclubs. Ook daarvoor waren sponsors onmisbaar. “We praten over een begroting van bijna e 70.000. Er is heel wat creativiteit nodig om dat bij elkaar te brengen. Zonder sponsors ben je nergens”, aldus Jalink.
Eggink
Als het bestuur één persoon moet noemen uit de geschiedenis van de Zwolse, dan is dat erelid Eggink. “De man was zo’n autoriteit dat wij als cursisten niet naar zijn voornaam vroegen. Hij was jarenlang docent bij de club en een man met een zeer eigen aanpak. Hij was het type ouderwetse schoolonderwijzer: hij wist het – helaas – altijd beter. Zijn lesmethodiek was, althans voor ons als cursisten, redelijk barbaars. Hij begon met een soort preek. Als je de cursus wenste te volgen en je had het plan om in die periode een huis te gaan kopen, te gaan trouwen of als je anderszins activiteiten had die enigermate van vrije tijd vroegen, dan mocht je feitelijk al niet meer op de les komen. In de eerste twee lessen vielen dan ook al veel leerlingen af. Als je bij les drie nog bij Eggink zat, was je diploma gegarandeerd.”
Op de ledenvergadering van 25 mei trad Ben Koekkoek na negen jaar, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter, terug als bestuurslid bij de Zwolse. “Hij is zeer nadrukkelijk bezig geweest om Zwolle op de kaart te zetten. Aan de hand van Ben is de Zwolse veranderd van een ‘leuke’ assurantieclub in een vereniging met ambitie en professionele doelstellingen.”
Het bestuur van de Zwolse
Teun Jalink: voorzitter. Directeur en mede-eigenaar van volmachtbedrijf Raadhoven in Veenendaal. Voorheen werkzaam als zelfstandig interim-manager en tot 1998 bij Delta Lloyd Landbouw in diverse functies.
Robin de Haan: penningmeester en algemene ledenadministratie. Accountmanager Bancair bij de ING-divisie Intermediair voor de labels Westland/Utrecht en Nationale-Nederlanden.
Peter de Jong: secretaris. Eigenaar van een adviesbureau voor pensioenen en zakelijke verzekeringen in Zwolle.
Harry Brouwer: bestuurslid en voorzitter jubileumcommissie. Eigenaar/vennoot van Brouwer Assurantiën in Genemuiden.
Jaap Koens: bestuurslid. Houdt zich als specialist Marine/construction bij ABN Amro voornamelijk bezig met de inkoop van technische verzekeringen op de assurantiebeurs.
Assurantie Club Zwolle en omstreken
Opgericht: 15 december 1954.
Regio: Noord-Veluwe, Flevoland, Kop van Overijssel, Zuid-Drenthe, Salland.
Aantal leden: 300.
Contributie: e 35 per jaar (incl. Beursbengel).
Het bestuur met v.l.n.r.: Peter de Jong, oud-voorzitter Ben Koekkoek, Teun Jalink, Harry Brouwer, Jaap Koens en Robin de Haan.

Reageer op dit artikel