nieuws

Assurantiebelasting

Archief

Bij de assurantiebelasting heeft minister Zalm (Financiën) een vereenvoudiging doorgevoerd: zijn bevoegdheid tot het aanwijzen van assurantiebemiddelaars als belastingplichtigen voor de assurantiebelasting (bij co-assurantie) heeft hij per 1 januari gemandateerd aan de Belastingdienst Amsterdam

De verzoeken kunnen rechtstreeks aan het kantoor worden gericht. De Belastingdienst houdt van de bemiddelaars een lijst bij, die te raadplegen is op www.belastingdienst.nl.

Reageer op dit artikel