nieuws

Assurantiebedrijf banken boeken ruim f 1 mld provisie

Archief

De gezamenlijke banken hebben in ons land vorig jaar voor ruim f 1 mld aan provisies geboekt uit hun bemiddelingsactiviteiten in verzekeringen. De totale premie-omzet beliep een veelvoud van dit bedrag.

De assurantiebedrijven van de zeven banken groeiden in ons land vorig jaar met bijna 10% naar f 1.089 (1.030) mln. Een kanttekening is dat van Fortis Bank de geconsolideerde concerncijfers zijn verwerkt; de resultaten in ons land kon de bankverzekeraar niet aanleveren.
De grootste bijdrage leverde ABN Amro Verzekeringen met f 282 (269) mln; wereldwijd beliepen de provisies van de bank f 388 (342) mln, een stijging van 13,5%. ABN Amro zet zijn verzekeringsproducten af via 915 (937) kantoren, goed voor een premie-omzet bij de huisverzekeraar vorig jaar van f 1.590 (1.340) mln, oftewel een toename van ruim 19%.
De eveneens mondiaal werkende bankverzekeraar ING zag in 1999 zijn provisie-omzet in verzekeringen toenemen met 15,6% naar f 196 (170) mln, waarvan in ons land f 159 (141) mln. De brutopremie-omzet van ING in ons land nam toe naar f 14.298 (12.881) mln.
Fortis omlaag
Het qua premievolume derde assurantiebedrijf van ons land is dat van Fortis met wereldwijd f 357 (362) mln. De inkomsten uit assurantiebemiddeling in ons land kon Fortis niet opgeven. “Die cijfers zijn geconsolideerd en laten zich niet uitsplitsen”, aldus een woordvoerder. De nettopremie-omzet in ons land via de 319 (365) bankkantoren (inclusief Generale Bank) nam af met 1,5% tot f 4.427 (4.491) mln.
Rabobank Nederland heeft met 1.795 (1797) vestigingen van in totaal 424 (445) lokale banken veruit het grootste distributienetwerk. Toch incasseerde Rabo vorig jaar ‘slechts’ f 191 (172) mln aan provisies uit assurantiebemiddeling, een groei van 10,8%. Dit komt mede, omdat de bij huisverzekeraar Interpolis gesloten productie niet is meegenomen in de omzet. Interpolis boekte vorig jaar een brutopremie-omzet van f 6.318 (5.477) mln, een stijging van dik 15%.
Kleinere bedrijven
Van de categorie kleinere assurantiebedrijven van banken is SNS Reaal de grootste. SNS Reaal boekte in 1999 een brutopremie-omzet van f 2.752 (2.561) mln, en dat was goed voor f 46 (40) mln aan provisie-inkomsten. De bank had vorig jaar 278 (290) kantoren.
De samenwerkingspartners Friesland Bank en Van Lanschot Bankiers waren samen goed voor f 54 (46) mln aan provisie uit bemiddeling in verzekeringen. De grootste inbreng had Van Lanschot met f 35 (28) mln, mede door overname van assurantiekantoor Rosenthal (f 5 mln provisie) in Hilversum. Friesland Bank had vorig jaar een brutopremie-omzet van f 93 mln via 39 (57) kantoren. Van Lanschot had toen dertig kantoren, maar wilde de brutopremie-omzet niet bekendmaken. Assurantiebedrijf banken 1996 1997 1998 1999 ABN Amro 238 239 269 282 Fortis Bank (incl. Generale Bank)176* 299* 362* 357* ING Bank 105 146 141 159 Rabobank (excl. Interpolis) 181 177 172 191 SNS Reaal 32 34 40 46 Van Lanschot Bankiers 15 20 28 35 Friesland Bank 16 17 18 19 Totaal 763 932 1.030 1.089 *Cijfers wereldwijd

Reageer op dit artikel