nieuws

Assurantie Rechercheteam houdt kwart meer onderzoeken

Archief

Het Assurantie Rechercheteam (ART) van de Economische Controledienst heeft in het afgelopen jaar 63 onderzoeken gehouden, ruim een kwart meer dan in 1996 (50). De helft van het werk van het ART bestond uit fraude-onderzoeken. De andere helft had betrekking op overtreding van de Wabb, WTN of WTV.

De 31 fraude-onderzoeken hadden stuk voor stuk betrekking op overtreding van strafbare feiten (valsheid in geschrift, oplichting, verduistering et cetera) door adviseurs.
Opvallend is de toename van het aantal onderzoeken naar hypotheekfraude. In 1997 rukte het ART hiervoor vijf keer uit, terwijl een jaar eerder geen enkel hypotheekfraude-onderzoek werd verricht. ART-leider Ben Hilberts verklaart deze stijging door te stellen dat deze vorm van fraude betrekkelijk nieuw is.
De aanmelding van fraude met Leven-provisie nam in het afgelopen jaar af tot tien (vijftien) onderzoeken. Het ART stelde de fraude met Leven-provisie in het afgelopen jaar regelmatig aan de orde en pleitte diverse malen voor doorlopende provisie. Volgens Hilberts kan de daling van fraude-onderzoeken zijn veroorzaakt door de vele aandacht die het onderwerp hierdoor heeft gekregen.
Aangifte van de genoemde fraudezaken werd voornamelijk gedaan door verzekeringsmaatschappijen. Elf keer namen de verzekeraars hiervoor contact op met het ART, direct gevolgd door de verzekeringsnemers zelf, die in vijf gevallen aangifte deden. Collega tussenpersonen deden in vijf gevallen aangifte en de SER drie keer.
Ordening
De ordeningsonderzoeken van het ART richten zich met name op overtreding van artikel 3 Wabb (SER-inschrijving). Vijftien onderzoeken hebben betrekking op dit artikel. Ook blijkt het rechercheteam regelmatig (vijf maal) een onderzoek in te stellen op verzoek van de SER op basis van artikel 28 Wabb. Alternatieve beloning van het intermediair leidde tot vier onderzoeken.
Verder blijkt dat het rechercheteam in het afgelopen jaar een onderzoek heeft gedaan naar een verzekeraar die zonder vergunning van de VK actief was op de Nederlandse markt. Hilberts licht toe: “In dat geval leek het er op dat een buitenlandse verzekeringsmaatschappij adverteerde met gebruikmaking van een adres in Nederland. Onderzoek wees echter uit dat het in werkelijkheid om een oplichtingspraktijk ging, waar helemaal geen verzekeringsmaatschappij bij betrokken was”.
Opvallend in het jaaroverzicht van het ART is het ontbreken van onderzoeken naar overtreding van artikel 16 Wabb (verbod op retourprovisie). Hiermee lijkt het ART, dat in april vijf jaar bestaat, alvast een voorschot te hebben genomen op het kabinetsvoornemen om dit artikel af te schaffen.
Ben Hilberts: “Opsporen hypotheekfraude is voor ons een nieuwe tak van sport”.

Reageer op dit artikel