nieuws

Assurantie-adviseur geen eerste keus bij EB-advies

Archief

De assurantie-adviseur komt pas op de derde plaats bij werkgevers als het gaat om advisering over flexibeler arbeidsvoorwaarden. De tussenpersoon legt het af tegen de accountant. Het begrip employee-benefits (EB) blijkt verder een onbekend fenomeen bij werkgevers en werknemers. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd.

Begin dit jaar is door de Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Nipo vastgesteld dat 90% van de ruim achthonderd ondervraagden niet weet wat er onder employee-benefits valt. Rob Vinke, hoogleraar Personeelswetenschappen aan de Universiteit Nyenrode, die de resultaten presenteerde tijdens het EB-symposium van Delta Lloyd, wilde deze modieuze kreet dan ook meteen afschaffen.
Behalve het feit dat 90% van de ondervraagden niet weet wat employee-beneftis inhoudt, is de communicatie over dit onderwerp naar werknemers toe slecht geregeld. Ongeveer 38% heeft de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst, 34% in een algemeen regelingenboek, 24% mondeling, 19% in de vorm van een pensioenoverzicht. Slechts 6% reikt een Persoonlijk Benefits Statement (PBS) uit aan zijn werknemers. In slechts 1% van de gevallen is een PBS in elektronische vorm beschikbaar.
Als werknemers arbeidsvoorwaarden meer zelf kunnen bepalen, zo blijkt verder uit het onderzoek, is een regeling voor eerder stoppen met werken favoriet. Opvallend is verder dat 51% van de werknemers 5 tot 10 vrije dagen wil bijkopen, maar dat 40% die dagen juist zou willen verkopen. Vinke: “Ook internationaal blijkt dat er een balans is tussen mensen die meer tijd of juist meer geld willen. Keuzevrijheid is dus belangrijk.”
Werkgevers willen meer keuzeruimte maken voor bedrijfsspaarregelingen, eerder stoppen met werken, verhogen van de oudedagsvoorziening en het sluiten van een ANW-hiaatverzekering.
Wie adviseert?
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de accountant (49%) de meest aangewezen persoon is voor werkgevers om zich te laten adviseren over het flexibeler maken van arbeidsvoorwaarden. Op de tweede plaats komt de branche-organisatie (43%) binnen een bepaalde sector en pas op de derde plaats de assurantie-adviseur (35%).
Uit de paneldiscussie die volgde op de presentatie van het onderzoek, claimde FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Henk van der Kolk het alleen-adviesrecht op het gebied van arbeidsvoorwaarden. “Een werkgever biedt de mogelijkheid aan werknemers om ATV-dagen in te zetten voor een financieel betere pensioenregeling. Ons idee is dat wij op basis van concurrerende offertes van verzekeraars het betreffende vakbondslid van advies kunnen dienen”, stelde Van der Kolk.
De overige leden van het panel, Alexander van Voorst Vader (NBVA), Niek Hoek (Delta Lloyd), Hans de Boer (MKB Nederland) en Rob Vinke (Nijenerode) vonden dat “de FNV nooit een onafhankelijk adviseur kan zijn, met een verzekeraar als Proteq (SNS Reaal) aan een touwtje”.
Zak geld
Ongeveer eenderde van alle ondervraagde werknemers en werkgevers wil in plaats van een vast pakket arbeidsvoorwaarden liever een zak geld: een vast bedrag dat de werknemer kan uitgeven of kan reserveren voor allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden.
MKB-voorzitter Hans de Boer zei dat zo’n zak met geld, ook wel een ‘total cash-pakket’ genoemd, voor veel werkgevers een negatieve keuze is. “De groeiende diversiteit in arbeidsvoorwaarden wordt hen te ingewikkeld. Daarom geven ze liever een zak geld. Werkgevers zouden collectief een richtlijn moeten opstellen waarin de grenzen aan de keuzevrijheid zijn vastgelegd.”
Arbeidsmarkt
John van Silfhout van het bedrijf SwinXX Employee Benefits & Incentives hield een pleidooi voor niet-verzekerbare arbeidsvoorwaarden, zoals een stomerij-service, een honden uitlaatdienst en de kok aan huis.
MKB-voorzitter Hans de Boer kon zich niet voorstellen dat dit soort arbeidsvoorwaarden in een cao zouden moeten worden opgenomen, zoals Van der Kolk (FNV) suggereerde. Van der Kolk reageerde: “Nee, niet in een cao, maar als je op een bedrijventerrein zit, kan je toch kijken of je dit soort diensten voor iedereen kan regelen?”
Van Silfhout benadrukt dat onderscheidende pakket arbeidsvoorwaarden in de huidige krappe arbeidsmarkt een zinvol instrument is. Echter, daar wordt nog veel te weinig gebruik van gemaakt. “Juist op het vlak van niet-verzekerbare arbeidsvoorwaarden kan je daar je voordeel mee doen”.
Ook niet-verzekeringsaspecten zoals een hondenuitlaat- annex wasservice als employee-benefits?

Reageer op dit artikel