nieuws

ASR wordt de baas bij Amev

Archief

“Fortis was zo slim om met een buitengewoon attractief bussinesplan te komen. En in de raad van bestuur zeiden wij: ‘Als het dan toch een keer moet gebeuren, dan moet dit het worden.” Met deze woorden verklaarde Carlo de Swart de ommezwaai van ASR die tot voor kort zelfstandigheid hoog in het vaandel had.

ASR laat zich overnemen door Fortis en krijgt in ruil daarvoor de leiding over de Nederlandse verzekeringsactiviteiten. ASR wordt dus de baas bij Amev. Op de persconferentie naar aanleiding van de overname presenteerde de kersverse Fortis-topman Anton van Rossum (hij leidt het concern sinds 1 september) genoemde constructie als een ei van Columbus dat bij Amev tot meer rendement moet leiden. “Amev heeft veel verstand van het vak”, zei hij, “maar ASR heeft een veel grotere commerciële daadkracht en werkt veel efficiënter en goedkoper.” Volgens Van Rossum is ASR zelfs een van de meest efficiënte verzekeraars in Europa. Dit blijkt onder meer uit het marktaandeel van ASR dat vanaf 1990 is gegroeid van 4,4% naar 5,9%. “Een droomonderneming”, aldus Van Rossum glunderend.
Bij de toenemende concentratietendens in Europa kan een middelgrote Nederlandse verzekeraar niet blijven vasthouden aan zijn zelfstandigheid, zei Carlo de Swart, topman van ASR (waartoe Stad Rotterdam behoort, de oudste verzekeraar van het Europese vasteland). “We wilden niet de Don Quichotte van de Europese verzekeringsmarkt worden. Zelfstandigheid is geen doel op zich. En van emoties kan de kachel niet branden.” Bovendien stonden ze op de stoep te dringen. “Tien partijen in binnen- en buitenland waren in ons geïnteresseerd.” Fortis had al jaren eerder blijk gegeven van interesse in ASR. Volgens De Swart was zijn voorganger Luc van Leeuwen in 1993 al mondeling gepolst. “Hij zei: Vertel me maar waar ik straks nee tegen ga zeggen. De wereld is dus in die zeven jaar wel veranderd.” De Swart roerganger
“Het businessplan lag er al een tijdje”, aldus Van Rossum, “en het is vorig jaar ge-update.” De Swart: ” De raad van commissarissen wilde dat we eerst rondkeken naar andere mogelijkheden. Maar dat bracht geen alternatieven. Veertien dagen geleden gaven de commissarissen toestemming om met Fortis te gaan praten. Daarna ging het razendsnel, hetgeen noodzakelijk is bij een beursgenoteerde maatschappij.”
Aan het businessplan van Fortis hoefde volgens de Swart niet meer te worden gesleuteld. Hijzelf heeft zijn huid duur kunnen verkopen. Hij wordt de hoogste verzekeringsman binnen het concern en treedt tevens toe tot het Executive Commitee van Fortis. (Zie kader ‘Van Angelen opgestapt’) Opnieuw ASR
ASR wordt houdstermaatschappij van alle verzekeringsmaatschappijen van ASR en Amev Nederland die zich richten op het Nederlandse intermediair. De nieuwe groep gaat Amev Stad Rotterdam Verzekeringsgroep heten. De naam De Amersfoortse verdwijnt dus uit de groepsnaam, maar de afkorting ASR blijft.
De maatschappijen blijven onder eigen naam vanuit hun eigen vestigingsplaatsen werken. De samenvoeging brengt geen gedwongen ontslagen met zich mee. Het hoofdkantoor en de raad van bestuur worden in Rotterdam gevestigd. Het nieuwe ASR zal, na ING, de grootste verzekeringsgroep in ons land zijn die met het intermediair werkt. ASR had vorig jaar een omzet van 2.672 miljoen euro, een nettowinst van 157 miljoen euro en een rendement van 14,1%. Bij Amev was dit 3.940 respectievelijk 490 miljoen euro en 12,8%. In de levenmarkt hebben Amev en ASR samen een marktaandeel van 10,6% en zijn daarmee derde na ING (22,5%) en Achmea (11,5%). Ook in de schademarkt zijn Amev en ASR derde met een marktaandeel van 10,7%. Achmea is eerste met 11,5% en ING tweede met 11,3%. Fortis wordt met de komst van ASR de grootste verzekeraar in de Benelux. Schaalvergroting
“Met de bundeling creëren we de schaalgrootte die nodig is om te investeren in het verder vergroten van de commerciële slagkracht naar het intermediair”, zei De Swart op de persconferentie. Het nieuwe ASR wil het imtermediairkanaal nog beter ondersteunen en benutten. “Vergeet niet, dat vijfenzestig procent van de verzekeringen in ons land via het intermediair wordt gesloten.” Van Rossum verwacht daarbij veel heil van uitbreidingen van de productpakketten en van cross-selling. “ASR is sterk in ziektekosten- en inkomensverzekeringen en zal daarbij een spilfunctie vervullen, terwijl de klanten van ASR een beroep kunnen doen op de expertise van Fortis omtrent vermogensbeheer en bancaire zaken.” Uitgewerkte plannen heeft de nieuwe groep nog niet. Daarvoor is het nog te vroeg. Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan vergelijkende onderzoeken.
Miljoenen besparen
De overname van ASR kost Fortis 4,1 miljard euro. “Dat is zeker niet te veel”, aldus Van Rossum, die hooggespannen verwachtingen heeft over een efficiënte aansturing door ASR. “We denken vanaf 2004 een kostenbesparing te bereiken van jaarlijks 120 miljoen euro vóór belasting.” Op de vraag hoe dit bereikt moet worden zei hij: “Voornamelijk door standaardisatie van ICT-oplossingen in de back-office. Niet meegerekend zijn hierbij “de eventuele extra opbrengsten door bijvoorbeeld vermogensbeheer en cross-selling van de diverse producten”. Tegenover genoemde besparingen staan 135 miljoen euro aan herstructureringskosten. “Deze kosten worden”, zei Van Rossum, “in de komende vier jaar weggeboekt. Volgend jaar worden deze kosten volledig afgedekt door een vrijval van voorzieningen bij Amev.”
Anton van Rossum (r) en Carlo de Swart (l): “We denken met het nieuwe ASR jaarlijks 120 miljoen euro te besparen”
Van Angelen opgestapt
Carlo de Swart – bestuursvoorzitter van ASR – wordt voorzitter van de raad van bestuur van de nieuwe verzekeringsgroep Amev Stad Rotterdam en wordt tevens lid van het Executive Committee van Fortis (dat dan uit acht man zal bestaan).
Dat De Swart aan de top van het verzekeringsbedrijf komt, is kennelijk niet zonder slag of stoot gegaan. Op de dag dat de overname bekend werd gemaakt, stapte namelijk Co van Angelen, directievoorzitter van Amev, op. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door Roel Wijmenga. Volgens een persbericht van ASR en Fortis staat Van Angelen “positief tegenover de samenvoeging” maar heeft hij desondanks besloten “een nieuwe uitdaging aan te gaan buiten Fortis”. In een mondelinge toelichting kwam Fortis-topman Van Rossum niet veel verder dan: “Dat Van Angelen opstapt wil nog niet zeggen dat hij het er niet mee eens is.”
Managementstructuur
De raad van bestuur van de nieuwe Amev Stad Rotterdam Verzekeringsgroep zal, naast voorzitter Carlo de Swart, bestaan uit: Jacques van Ek (bestuurslid ASR), Victor Goedvolk (bestuurslid ASR), Kees Rutten (bestuurslid Fortis Insurance en Fortis Bank) en Roel Wijmenga (lid hoofddirectie Amev).
Martin Schröder, voorzitter van de raad van commissarissen van ASR, wordt voorgedragen als niet-uitvoerend lid van de Board van Fortis (een bestuurslaag die zich niet bezighoudt met de dagelijkse leiding). Luc van Leeuwen, lid van de raad van commissarissen, zal (nadat deze is opgericht) toetreden tot de Fortis International Advisory Council.
Jozef De Mey blijft als lid van het Fortis Executive Committee verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten van Fortis, met uitzondering van de activiteiten in de VS en Nederland. Vanuit de VS wordt direct gerapporteerd aan van Rossum en in Nederland krijgt Carlo de Swart de leiding.

Reageer op dit artikel