nieuws

ASR-topman De Swart: ‘Het gaat om de werkmaatschappijen’

Archief

“Het gaat uiteindelijk om de labels: om de werkmaatschappijen”, betoogde mr. Carlo de Swart bij de presentatie van de ASR Verzekeringsgroep, de nieuwe overkoepeling van de concerns Stad Rotterdam en De Amersfoortse. De betrokken maatschappijen en de Europeesche (70%-belang), zullen zich individueel op het vrije intermediair als distributiekanaal blijven richten.

De werkmaatschappijen moeten hun marktposities verder uitbouwen, waarbij zij facilitaire steun krijgen van ASR, zo is de boodschap. “Schaalvoordelen en (kosten-)synergie zijn hierbij de sleutelwoorden”, aldus ASR in de brochure waarin strategie en beleid zijn uiteengezet.
De ASR Verzekeringsgroep heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
– de nettowinst moet de komende jaren gemiddeld ten minste 8% groeien;- een jaarlijkse omzetstijging welke boven het marktgemiddelde ligt (verhoging van de omzet zonder duidelijke winstkans wordt niet nagestreefd);- de kostendoelstelling is dat de premie met ten minste 2% meer groeit dan de kosten.Duitse participanten
Om ASR te kunnen vormen, moest er gesproken worden met de Münchener Rück en de Nürnberger Lebensversicherung. Deze Duitse bedrijven hadden resp. 25% en 20% in De Amersfoortse; de andere 55% was al in handen van Stad Rotterdam.
De waarde van De Amersfoortse is, op basis van de huidige en toekomstige winstcapaciteit en de strategische marktpositie, getaxeerd op f 950 mln. Stad Rotterdam had hiervoor ING Barings ingeschakeld en de Münchener Rück had zich gewend tot J.P. Morgan; de Nürnberger voer op het kompas van de Münchener Rück. De herverzekeraar wilde wel aandeelhouder in ASR worden, de levensverzekeraar koos (uit strategische overwegingen ten aanzien van de thuismarkt) voor uitbetaling.
De Nürnberger krijgt een bedrag van f 190 mln uitgekeerd. De f 237,5 mln die de participatie van de Münchener Rück in De Amersfoortse waard is, is vertaald in aandelen. Daartoe heeft Stad Rotterdam onder meer 1,4 miljoen nieuwe aandelen ter waarde van f 107,5 mln geëmitteerd. Münchener Rück wordt dus aandeelhouder in ASR, en wel voor ongeveer 12%. “Dat is inclusief de 2% die Münchener Rück al in Stad Rotterdam had”, verklaarde De Swart. Andere grote aandeelhouders zijn Fortis (via Amev Leven) en ING, die elk ongeveer 18% in ASR zullen hebben. Ze hadden respectievelijk 19,67% en 19,93% in Stad Rotterdam, maar door de genoemde uitgifte van nieuwe aandelen treedt een ‘verwatering’ van ongeveer 10% op. De Swart: “Je probeert natuurlijk om de verwatering zo gering mogelijk te doen zijn. Er was overigens meer verwaterd als de Nürnberger óók een participatie had genomen”. De vorming van de holding ASR zal vooral kunnen leiden tot kostenvoordelen op het vlak van de informatietechnologie. Er zijn geen personele consequenties. ASR heeft over 1996 een omzet van f 4.542 mln, waarvan f 1.609 mln aan schadepremies, f 1.575 mln aan levenpremies en f 1.347 mln aan beleggingsopbrengsten. De nettowinst over 1996 is berekend op f 184,6 mln tegen f 157,3 mln over 1995. Op 12 juni zal de vorming van ASR aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.
Eerste kwartaal
Bij Stad Rotterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet met 20,9% gegroeid tot f 1.283 mln. De nettowinst steeg 14,1% tot f 31,6 (27,7) mln.
Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen nam met 21,4% toe tot f 510,2 (420,2) mln. In de autotekening was opnieuw sprake van een forse verbetering van het resultaat. De winsttoename in deze sector compenseerde de door de strenge winter tegenvallende resultaten bij brandverzekeringen. De winstontwikkeling bij de aov’s was opnieuw goed, bij ziektekosten stond de marge onder druk. Alles bijeen steeg in het schadebedrijf de winst vóór belastingen met 10,7% tot f 23,8 (21,5) mln. In het levenbedrijf groeide het premie-inkomen met 27,1% tot f 471,8 (371,3) mln. “De productie van koopsomverzekeringen was aanzienlijk groter dan in het eerste kwartaal van 1996. De productie van aandelenverzekeringen groeide met meer dan 50%.” De winst voor belastingen bedroeg f 26,0 (22,6) mln.
In de sector bancaire activiteiten zag Stad Rotterdam de afzet van hypothecaire geldleningen met 30% toenemen tot ruim f 500 mln. De winst in deze sector steeg tot f 5,5 (4,9) mln.
Stad Rotterdam blijft zeker tot na de eeuwwisseling shirt- en hoofdsponsor van de voetbalclub Feyenoord. Er is deze maand een vierjarig contract getekend, met een optie voor het seizoen 2001-2002. Stad Rotterdam is sinds 4 november 1991 shirtsponsor van Feyenoord.

Reageer op dit artikel